Numer 182(235)

21 grudnia, 2023

Od redakcji 182(235), czyli Święta Bożego Narodzenia. 21 grudnia 2023 Za trzy dni Wigilia Bożego Narodzenia, dlatego ten numer „Teatrologii.info” ograniczamy do felietonu Jarosława Jakubowskiego, który zastanawia się w nim, czy jest jeszcze cokolwiek, co nas, jako organizm państwowo-narodowy łączy, coś, wokół czego możemy się zjednoczyć bez tych strasznych podziałów, które odebrały nam, chyba bezpowrotnie, poczucie wspólnoty. Jarosław Jakubowski znajduje taki wspólny punkt – jeden jedyny. Czy to jest ten optymistyczny akcent? Oby. Ale nawet jeśli to jedyny i niepewny punkt to pozostaje jeszcze to, że „Bóg się rodzi, Moc truchleje”. jhs, mk, kr, ms, rw .


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)
Karol Rawski (redaktor)