Numer 93(146)

17 lutego, 2022

Od redakcji 93(146), czyli wspominani i debiutujący. 17 lutego 2022 Trzonem tej edycji teatrologii jest niewątpliwie kolejny zestaw miniatur dramatycznych Pawła Jurka. W pierwszej z nich, Między nami pisarzami, jeden z pięćdziesięcioletnich protagonistów wspomina oglądaną w warszawskim Studio próbę generalną spektaklu złożonego ze sztuki bez słów Petera Handkego i poematu Tadeusza Różewicza, skądinąd obecnego wtedy w teatrze. Wprawdzie nie byłem na przywołanej w dramacie próbie z udziałem Różewicza, ale doskonale pamiętam premierę, która odbyła się nazajutrz – 17 grudnia 1996. Przypomnę więc, że Godzinę, w której nie wiedzieliśmy nic o sobie nawzajem, rozgrywającą się na placu włoskiego miasteczka, wyreżyserował kierujący obecnie teatrem olsztyńskim Zbigniew Brzoza, a piękną muzykę napisał nieznany jeszcze wtedy Paweł Mykietyn. Francisa Bacona zainscenizował zaś na ringu bokserskim ustawionym we foyer nieżyjący już Jerzy Grzegorzewski. Jako jeden z niewielu zachwyciłem się tymi spektaklami połączonymi w ramach wieczoru i pisałem o nich aż dwukrotnie. Najpierw w „Życiu” zaraz po premierze opublikowałem krótką recenzję Oniemiali i rozgadani, a potem we wrocławskiej „Odrze” ogłosiłem dłuższy szkic Poeta na placu i na ringu. Natomiast o niedokończonym dramacie o więzionym przez Rosjan przez 46 lat Walerianie Łukasińskim, zatytułowanym najpierw Ce petit trou nomme Schlüsselburg, a póżniej Klucz, opowiadał Różewicz w rozmowach z Kazimierzem Braunem ogłoszonych w tomie Języki teatru. Ponadto publikujemy trzy omówienia przedstawień szkolnych albo granych przez niedawnych absolwentów. Są wśród nich dwa spektakle dyplomowe: aktorów z łódzkiej filmówki i lalkarzy z Wrocławia. Jest też spektakl przygotowany przez tancerzy z Bytomia w ramach własnego zespołu. A pojawia się w nim – tak jak w dwóch miniaturach Pawła Jurka – widmo katastrofy ekologicznej. rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Hubert Michalak / ZABAWY W ZABIJANIE

Złe zabawy, reż. Duda Paiva, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – Filia we Wrocławiu. Wspaniałe, […]