Teatr Akademicki Białorusi im. Janki Kupały

Numer 17(70)

19 sierpnia, 2020

Od redakcji 17(70), czyli Niech żyje wolna Białoruś! 19 sierpnia 2020 Zryw wolnościowy Białorusi dotyczy nas wszystkich. Tym bardziej nas dotyczy jako środowiska teatralnego, że represje polityczne dotykają tam również ludzi teatru. Dyrektor Narodowego Teatru Akademickiego Białorusi im. Janki Kupały Paweł Łatuszka, w przeszłości rzecznik MSZ Białorusi, ambasador w Polsce, Francji i minister kultury, został zwolniony ze stanowiska za poparcie protestów powyborczych i krytykę działań milicji. Pracownicy teatru informują, że gdy na teatrze wywiesili narodową flagę, rozpoczęły się na nich naciski. Wszyscy składają podania o zwolnienie. Publikujemy dziś list organizatorów czytania dramatu białoruskiego autora Dmitrija Bogosławskiego 13 podstawowych zasad koszykówki opracowanych przez Jamesa Naismitha, które odbędzie się w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w ramach solidarności z Białorusią, 21 sierpnia 2020, o godz. 20.00. Jest to inicjatywa zespołów wielu scen: Białostockiego Teatru Lalek, Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki, Teatru Wierszalin oraz Teatru Czrevo. Publikujemy również drugi tekst naszego nowego felietonisty Jarosława Jakubowskiego, który patrzy na wakacyjną rzeczywistość okiem dramaturga. Zapraszamy też do lektury recenzji Huberta Michalaka, który opisał ciekawą książkę o gatunku teatralnym, który zostanie jako jedyny, gdy teatru już nie będzie – a przynajmniej tak teatr ewoluuje teraz i ewoluował w przeszłości. A tymczasem – niech żyje wolna Białoruś i jej niezwykli obywatele, którzy zdejmują buty wchodząc podczas demonstracji na ławkę. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Hubert Michalak / MUSICAL OD KORZENI

Łatwo zepchnąć sztukę rozrywkową i muzyczną do niszy mało interesujących przedsięwzięć. Można pogardliwie powiedzieć, że to tylko gra, […]