Irena Prusicka

Numer 39(92)

21 stycznia, 2020

Od redakcji 39(92), czyli Femina 21 stycznia 2021 W tym wydaniu publikujemy tylko dwa teksty. Oba są historyczne, opisują ludzi i wydarzenia. Pierwszy – autorstwa naszej młodej współpracowniczki Krystyny Berkan – dotyczy niezwykłego człowieka, Aleksandra Czesława Rzewuskiego, którego los i profil psychologiczny przypominają brata Alberta, czyli Adama Chmielowskiego, a z teatrem połączyła go postać Edwarda Gordona Craiga. Drugi tekst, felieton Rafała Węgrzyniaka, opowiada o filmie zrealizowanym w warszawskim getcie, na którym zarejestrowane są, między innymi, występy Ireny Prusickiej i jej zespołu na scenie Nowy Azazel. Sama postać tej artystki jeszcze pojawi się na naszym portalu, bo Jej dzieje są zbyt słabo rozpoznane, może dlatego, że nie skończyły się tragicznie, a przecież wcale przez to nie są mniej interesujące. A dlaczego tytuł tego tekstu wstępnego nawiązuje do Feminy? Bo teatrzyk w którym występowała Prusicka tak się nazywał, a Rzewuski w piśmie „Femina” drukował swoje obrazki. Przypadek? Nie sądzę…. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Rafał Węgrzyniak / TANIEC SULAMITY

W tytule książki Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej o teatrze żydowskim wydanej w roku 2018, Polska „Szulamis”, jest zasadniczy i wielokrotnie […]