Numer 82(135)

2 grudnia, 2021

Od redakcji 82(135), czyli „in your face” i „en face”. 2 grudnia 2021 W najnowszym wydaniu teatrologii.pl proponujemy tylko trzy teksty, ale każdy ma w sobie coś szczególnego. Zaczynamy cykl felietonów naszej autorki Jolanty Hinc-Mackiewicz o nazwie „EN FACE”, czyli na wprost widza – konfrontacja, ale też spotkanie. Na wprost widza – polskiego widza – stanęli białoruscy twórcy, których filmy można było zobaczyć na VII Festiwalu Filmów Białoruskich „Bulbamovie”, który odbył się w listopadzie w warszawskim kinie Iluzjon. To bardzo ciekawe i ważne wydarzenie – spotkanie zostało zorganizowane w zasadzie przez samych twórców niezależnych, z pomocą polskiej Filmoteki Narodowej (FINA). Można się zastanawiać, dlaczego na portalu teatralnym piszemy o festiwalu filmowym. Z dwóch powodów – po pierwsze twórczość artystów białoruskich należy poznawać wszelkimi dostępnymi drogami. Po drugie artykuł napisała nasza autorka, Kalina Zalewska, której teksty bardzo cenimy. Zapraszamy też gorąco do lektury recenzji Artura Grabowskiego, który był na „Dziadach” Adama Mickiewicza w reżyserii Mai Kleczewskiej w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wybitny intelektualista, człowiek ciekawy wszystkiego – Adam Mickiewicz zapewne chętnie by oglądał filmy pokazujące życie jego braci z kraju urodzenia, Białorusinów. Oni zaś mogą jechać do Krakowa i zobaczyć arcydramat romantyczny Mickiewicza osnuty na białoruskim obrzędzie dziadów. Będzie to jednak raczej strzał w twarz zamiast spotkania, raczej in your face niż en face. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Jolanta Hinc-Mackiewicz / KWESTIA SMAKU

Zastanawiająca jest trafność i profetyzm spostrzeżenia sprzed ponad dwudziestu lat, które błyskotliwie wygłosił znany krytyk, dziś nadal ważna […]

Kalina Zalewska / PO REWOLUCJI

Siódmy Festiwal Filmów Białoruskich „Bulbamovie” odbył się w listopadowy weekend 2021 w warszawskim kinie „Iluzjon”, poniekąd w zastępstwie […]