Numer 190(243)

15 lutego, 2024

Od redakcji 190(243), czyli zwykłe kobiety. 15 lutego 2024 W kolejnym lutowym numerze publikujemy dwie recenzje spektakli – z Opola i Sosnowca – o prostych, zwykłych kobietach. Premierę „Persony. Ciało Bożeny” w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu obejrzała Magdalena Mikrut-Majeranek, zwracając uwagę na aktualność przygotowanego przez duet Piaskowski & Sulima przedstawienia, w którym bohaterką jest, nie jak u Krystiana Lupy legenda popkultury czy francuska filozofka i mistyczka, a sprzątaczka z Teatru Zagłębia. Jak pisze recenzentka, twórcy kładą nacisk na trudne, zapętlone relacji wymagające odpuszczania win czy wybaczania. Spektakl zatytułowany „Instrukcja dla pań sprzątających”, zrealizowany na podstawie opowiadań amerykańskiej pisarki Lucii Brown Berlin, w reżyserii Olgi Ciężkowskiej z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu omawia Kamil Bujny, dostrzegając „ciekawe intuicje i reżyserskie pomysły”, ale też dramaturgiczną niespójność. Po krótkiej przerwie ze swymi felietonami z cyklu „Literatura podmiotu” wraca Antoni Winch. W najnowszym tekście, wychodząc od historycznych Fredrowskich gawęd opowiedzianych w Trzy po trzy, snuje rozważania na temat powiązań i uwarunkowań politycznych i społecznych między wpływową rządzącą elitą a poddanymi. Obraz ten zderza z twórczością literacką Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Różewicza, Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, Samuela Becketta, Eugène’a Ionesco, Jeana Geneta czy Harolda Pintera, ukazując jednocześnie zmagania człowieka z podstawowym pytaniem o sens życia. Publikujemy także ostatnią część szkiców o operze Małgorzaty Komorowskiej, poświęconą polskim reżyserom – Lii Rotbaumównie, Ryszardowi Perytowi, Markowi Weissowi i Mariuszowi Trelińskiemu – którzy swe zmagania i doświadczenia w pracach nad spektaklami operowymi spisywali i wydawali. W Zapowiedziach V Opolski Maraton Teatralny w ramach obchodów „Opolskie 20 lat w UE”. Odbędzie się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w dniach 1-3 marca 2024. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

„Teatrologia.pl” to nazwa portalu, który jest rozszerzoną, cyfrową wersją tygodnika „Teatrologia.info”. Redakcja tygodnika i portalu jest tożsama.
Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Ewa Millies-Lacroix
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)
Karol Rawski (redaktor)

Kamil Bujny / BERLIN W OPOLU

Instrukcja dla pań sprzątających według opowiadań Lucii Berlin, reżyseria Olga Ciężkowska, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Co […]

V OPOLSKI MARATON TEATRALNY

Już wkrótce V Opolski Maraton Teatralny w ramach obchodów „Opolskie 20 lat w UE” Teatr im. Jana Kochanowskiego […]