Małgorzata Kochan jako Erna. Prezydentki, Teatr Ludowy w Krakowie, fot. Karolina Schubert

Numer 104(157)

5 maja, 2022

Od redakcji 104(157), czyli kobiety prawie wszędzie. 5 maja 2022 W dzisiejszym numerze prezentujemy cztery recenzje, felieton i list do redakcji (wraz z odpowiedzią) oraz zapowiedź premiery uświetniającej 50-lecie pracy artystycznej Joanny Żółkowskiej. Recenzje dotyczą głównie przedstawień o kobietach. Artur Grabowski opisał dwa krakowskie spektakle – oba traktują o kobietach z kręgów rządowych: Salome Oscara Wilde’a z Narodowego Starego Teatru i Prezydentki Wenera Schwaba z Teatru Ludowego. Wprawdzie te od Schwaba tylko chciałyby być prezydentkami but still counts. Zuzanna Liszewska-Soloch zrecenzowała Ożenek Nikołaja Gogola w reżyserii Janusza Gajosa – to też historia o kobiecie, której plany nie spotkały się z rzeczywistością. Na pocieszenie więc hit wszech czasów, na temat uniwersalny i przez wszystkich pożądany, czyli historia z życia kotów w formie muzycznej: Magdalena Mikrut-Majeranek zachwyca się premierą Kotów w chorzowskim Teatrze Rozrywki. Po fali kobiecego nieszczęścia i krótkiego odpoczynku przy kotkach zapraszamy do lektury felietonu Rafała Węgrzyniaka, niezbyt entuzjastycznie traktującego antologię Polska awangarda teatralna 1919-1939, i jeszcze mniej entuzjastycznego listu na temat recenzji spektaklu I była miłość w getcie Rafała Węgrzyniaka. List napisał i przysłał reżyser przedstawienia Tomasz Cyz. Po liście – odpowiedź autora recenzji. Enjoy! jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)