Numer 42(95)

11 lutego, 2021

Od redakcji 42(95), czyli audycja nocna, teatry współczesne i życie codzienne portalu 11 lutego 2021 Publikujemy dziś nowy blok dramaturgiczny poświęcony sztuce Artura Grabowskiego W nocy lepiej widać głosy. Można w niej odnaleźć wiele inspiracji – również tę pandemiczną. Ponieważ już mamy trzy dramaty pandemiczne więc sztuka Artura Grabowskiego staje się, by tak rzec, D’Artagnanem. Zresztą podobnie jak u Dumasa, w tej sztuce też chodzi o miłość. Z Arturem Grabowskim rozmawia, jak zawsze z autorami dramatów, które publikujemy, Jola Hinc-Mackiewicz. Tym razem jednak Jola występuje w dwóch rolach. Ona też bowiem wyreżyserowała czytanie dwudziestominutowego fragmentu publikowanej dziś sztuki wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w Teatrze Adekwatnym i Teatrze Efemerycznym. Korzystała zresztą ze wsparcia Tomasza Wójcika, który tę ciągłość z teatrem Henryka Boukołowskiego i Magdy Teresy Wójcik ugruntowuje. W czytaniu tekstu Artura Grabowskiego wystąpili wspaniali aktorzy, na swój sposób wręcz każdy z nich jest charyzmatyczny – jesteśmy szczęśliwi, że wzięli udział w tym projekcie: Arleta Godziszewska, Agnieszka Możejko-Szekowska i Marek Cichucki. Jesteśmy też bardzo wdzięczni za pomoc Jackowi Sawickiemu, Wojciechowi Kitlasowi i Robertowi Ostrowskiemu jak również Archibial Media za bezinteresowną pomoc przy realizacji tego nagrania. Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak opisała zaś sztukę Artura Grabowskiego domykając ten nowy blok dramaturgiczny. Drukujemy też dwie recenzje z niedawnych premier, obie z Teatrów Współczesnych – w Warszawie i w Szczecinie. A Rafał Węgrzyniak w felietonie Z lewa i prawa pokazuje jak wygląda nasza codzienność i że przeciwieństwa się przyciągają. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Adam Domalewski / TEST NA EMPATIĘ

Beckomberga w reżyserii Anny Augustynowicz, czyli najnowsza premiera (wciąż w wersji internetowo zapośredniczonej) Teatru Współczesnego w Szczecinie, to […]

Edward Jakiel / RODZINKA JAKICH WIELE?

Dramat Kuchnia Caroline jest jednym z tych utworów, których autorzy usiłują dokonać odsłony szeroko rozumianej kondycji współczesnego człowieka. […]