fot. Miriam Spalinska

Numer 45(98)

4 lutego, 2021

Od redakcji 45(98), czyli realia społeczne 4 marca 2021 Praktycznie cały numer teatrologii.info pokazuje realia społeczne. I to polskie realia społeczne. A że w tle śmierć i Apokalipsa? Taki mamy klimat. W zakończeniu przeniesionej w realia dzisiejszej Polski inscenizacji Trzech sióstr Antona Czechowa w Teatrze Narodowym w Warszawie Jan Englert ukazał w epilogu zapowiadaną przez jedną z postaci „potężną burzę”, która ma doprowadzić do radykalnej zmiany porządku społecznego. Pod wpływem dramatu Czechowa Maksim Gorki napisał w 1901 poemat Śpiew o zwiastunie burzy, w którym dopatrywano się później zapowiedzi bolszewickiej rewolucji. Do czego ona w Rosji doprowadziła przypomina felieton-esej Antoniego Wincha, zaczynający się od opisu morderstwa carskiej rodziny. Natomiast dla niższych warstw społecznych rządy bolszewików oznaczały nędzę i głód. Winch opisuje jak w Związku Sowieckim umierająca z głodu stara kobieta błagała swego krewnego, sławnego literata, o przysłanie pieniędzy na swój pochówek. Motywy braku pieniędzy i świata literackiego pojawiają się też w dramacie Jarosława Mikołajewskiego Aleja Zasłużonych, wystawionym i zagranym przez Krystynę Jandę z dredami na głowie, a dziejącym się w dzisiejszej Polsce, gdzie zasłużona pisarka nie ma pieniędzy na swój pogrzeb. Motyw śmierci pisarki, ale w innym ujęciu, pojawia się też w powstałej w warszawskim Teatrze Dramatycznym pierwszej w Polsce adaptacji Pani Dalloway z Wirginią Woolf jako jedną z postaci. Pośród pisarzy i artystów rozgrywa się też stworzony we wrocławskiej szkole teatralnej prequel Wycinki Thomasa Bernharda z nim jako protagonistą. Tam też nie brak napięć. Sumą zaś tych wszystkich motywów jest Lilla Weneda z Gdańska, gdzie śmierć i konflikty międzyludzkie królują jako polska marka firmowa. A na koniec trochę wytchnienia przy muzyce, która łagodzi ponoć obyczaje – Marzena Kuraś omawia przedstawienia muzyczne na Epifaniach. Ale ich naczelnym tematem też jest zaraza i Apokalipsa. rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Marzena Kuraś / ALEJA ZASŁUŻONYCH

Aleja Zasłużonych Jarosława Mikołajewskiego, reżyseria: Krystyna Janda, Teatr Polonia w Warszawie. Co zrobić, by zagwarantować sobie pogrzeb na […]

Rafał Węgrzyniak / EMIGRUJEMY!

Trzy siostry Antona Czechowa, reżyseria Jan Englert, Teatr Narodowy w Warszawie. Jan Englert potraktował Trzy siostry jako parabolę […]

Hubert Michalak / PRZEDTEM

Noc wśród drzew. Reżyseria: Radek Stępień; Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie. Filia we Wrocławiu.Bez względu […]

Edward Jakiel / SOPOCKA LILLA

Lilla Weneda Juliusza Słowackiego. Reżyseria: Grzegorz Wiśniewski; Teatr Wybrzeże. Na krakowskich Plantach stoi pomnik… i reżyser go zna, […]

Antoni Winch / NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN

W Temple program wychowawczy Jana Jakuba Rousseau wypróbowano na skórze Ludwika Karola, dowodząc bezsprzecznie, że rewolucji zjada nie […]