Numer 183(236)

Od redakcji 183(236), czyli zakończenie roku. 28 grudnia 2023 Ostatnie wydanie „Teatrologii.info” w 2023 roku, w którym dużo się działo także w teatrze i w którym nastąpiło przewartościowanie podstawowych pojęć związanych z demokracją i praworządnością, poświęcamy aż pięciu grudniowy premierom z Poznania, Warszawy, Gliwic i Łodzi. O „Locie nad kukułczym gniazdem” Kena Keseya w reżyserii Mai Kleczewskiej w poznańskim Teatrze Nowym pisze Adam Domalewski, zwracając uwagę, że w przedstawieniu twórcy starają się „zaakcentować dwa nakładające się na siebie konflikty – płciowy i generacyjny”. Warszawską premierę „O dwóch takich, co ukradli księżyc” Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Jarosława Kiliana w Teatrze Lalka komentuje Marzena Kuraś, podkreślając ciągle aktualną wymowę powieści opowiadającej o ludzkim losie i dążeniach do spektakularnych sukcesów. „Matkę i dziecko” Jona Fossego, laureata tegorocznej Nagrody Nobla, w reżyserii Adama Sajnuka z Teatru WarSawy recenzuje Zuzanna Liszewska-Soloch. Z kolei jedną z najpopularniejszych fars, „Czarną komedię” Petera Schaffera w reżyserii Andrzeja Nejmana z Teatru Miejskiego w Gliwicach opisuje Magdalena Mikrut-Majeranek, akcentując znakomitą grę aktorów i imponującą scenografię. Premierę, zamykającą Rok Fredry, z Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, „Gwałtu, co się dzieje!” w reżyserii Grzegorza Kempinsky’ego, bacznego obserwatora tego, „co się dzieje” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, recenzuje Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak. Poza tym publikujemy tak chętnie czytane przez naszych Odbiorców miniatury dramatyczne Pawła Jurka i kolejny już – ósmy – szkic o operze Małgorzaty Komorowskiej, tym razem poświęcony operowym widowiskom. W Zapowiedziach zaproszenie na spektakl w reżyserii Leszka Zdunia Do Betlejem, oparty na fragmentach Betlejem polskiego Lucjana Rydla, przygotowany przez Teatr Klasyki Polskiej z udziałem Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej i kwartetu wokalnego Floridus. Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom, Przyjaciołom i Sympatykom wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2024 roku. jhs, mk, kr, ms, rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)
Karol Rawski (redaktor)