Od redakcji 48(101), czyli wojna & PEACE.

Zamkniecie teatrów natychmiast przełożyło się na liczbę recenzji. Z kilku zamierzonych premier udało się nam zobaczyć jedną. To Wojna na trzecim piętrze. Rzeczywiście pomyślana jako włączenie się w wojnę. W wojnę polsko-polską, po łatwej do przewidzenia stronie.
Ale jest i dobra wiadomość – Paweł Jurek, dramatopisarz i lekkoatleta, którego sztuka nadała tytuł kultowemu zbiorowi dramatów, zredagowanemu przez Romana Pawłowskiego w 2003 roku, Pokolenie porno, zaczyna współpracę z teatrologią.info. W cyklu felietonowym NA ZIEMI I W TEATRZE Paweł Jurek będzie publikował miniatury dramatyczne z życia teatralnej braci. Dziś, na początek, trzy pierwsze, w których też słychać echo wojen, a może wręcz przeciwnie – echo ich zarzewia. Pokój zaś, a w zasadzie new age’owski PEACE oraz nadzieję, czy raczej HOPE, bo tego słowa używano w podpisach na zoomie, mieliśmy znaleźć podczas całodobowego maratonu Pracowni Źródeł Nadziei, który odbył się w module teatralnym tegorocznych Nowych Epifanii, i który opisujemy, jak zawsze, w Dzienniczku. Więcej nadziei jednak odczuliśmy przy dwóch pozostałych przedstawieniach, przynajmniej odnośnie teatru. jhs.">

Jedna z ostatnich scen Wobec Apokalipsy. Pracownia Źródeł Nadziei, tura 23.00-1.00

Numer 48(101)

25 marca, 2021

Od redakcji 48(101), czyli wojna & PEACE.

Zamkniecie teatrów natychmiast przełożyło się na liczbę recenzji. Z kilku zamierzonych premier udało się nam zobaczyć jedną. To Wojna na trzecim piętrze. Rzeczywiście pomyślana jako włączenie się w wojnę. W wojnę polsko-polską, po łatwej do przewidzenia stronie.
Ale jest i dobra wiadomość – Paweł Jurek, dramatopisarz i lekkoatleta, którego sztuka nadała tytuł kultowemu zbiorowi dramatów, zredagowanemu przez Romana Pawłowskiego w 2003 roku, Pokolenie porno, zaczyna współpracę z teatrologią.info. W cyklu felietonowym NA ZIEMI I W TEATRZE Paweł Jurek będzie publikował miniatury dramatyczne z życia teatralnej braci. Dziś, na początek, trzy pierwsze, w których też słychać echo wojen, a może wręcz przeciwnie – echo ich zarzewia. Pokój zaś, a w zasadzie new age’owski PEACE oraz nadzieję, czy raczej HOPE, bo tego słowa używano w podpisach na zoomie, mieliśmy znaleźć podczas całodobowego maratonu Pracowni Źródeł Nadziei, który odbył się w module teatralnym tegorocznych Nowych Epifanii, i który opisujemy, jak zawsze, w Dzienniczku. Więcej nadziei jednak odczuliśmy przy dwóch pozostałych przedstawieniach, przynajmniej odnośnie teatru. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

NABÓR NA SOPOCKIE KONSEKWENCJE TEATRALNE

Sopockie Konsekwencje Teatralne to ogólnopolski przegląd małych form scenicznych, który odbędzie się w terminie pomiędzy wrześniem a grudniem 2021 […]