Jarosław Jakubowski (zbiory własne)

Numer 4(57)

2 maja, 2020

Od Redakcji 4(57), czyli Jarosław Jakubowski. 2 maja 2020 30 kwietnia 2020 ogłoszony został werdykt konkursu na słuchowisko o Bitwie Warszawskiej, który rozpisał Program 1 Polskiego Radia. Wygrał tekst Jarosława Jakubowskiego Ryngraf. Redakcja teatrologii.info jest bardzo szczęśliwa po pierwsze dlatego, że jedna z najważniejszych bitew XX wieku znajdzie godne upamiętnienie w tym słuchowisku, a po drugie ponieważ autor, Jarosław Jakubowski, jest naszym współpracownikiem i bardzo, bardzo Mu gratulujemy! I akurat dziś zamieszczamy kolejny odcinek słuchowiska, które jest realizacją dramatu w odcinkach, który Jarosław Jakubowski pisze dla naszego portalu, czyli Circus Mundi (w stanie kwarantanny). Dzisiaj publikujemy VI część słuchowiska, czyli odcinek Budowanie relacji, oraz VIII odcinek sztuki, pod tytułem Co noc przyniesie, co dzień zabierze. Zapraszamy też do lektury innych tekstów zamieszczonych w tym tygodniu na teatrologii.info, czyli felietonu Rafała Węgrzyniaka Mitologizowanie Edelmana oraz recenzji tego samego autora z Teatru TV Bezkrólewie. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Jagoda Hernik Spalińska / OCEAN

Wiadomo, że ta pandemia przewartościowała wiele wartości i poddała niejedną prawdę w wątpliwość. Pewne rzeczy mnie nie zaskoczyły, […]