Pożar katedry w Reims podpalonej przez Niemców w 1914. Marian Library Postcard Collection

Numer 46(99)

11 marca, 2021

Od redakcji 46(99), czyli inny powrót do Reims 11 marca 2021 W obecnej edycji teatrologii recenzji przedstawień jest nieco mniej. Omawiamy przeniesioną we współczesne polskie realia inscenizację Rewizora Nikołaja Gogola wystawioną w Krakowie, widowisko pantomimiczne z Wrocławia i komedię o współczesnym życiu małżeńskim z Łodzi. Kontynuujemy też cieszący się sporym zainteresowaniem Dzienniczek Nowych Epifanii 2021. Skomentowaliśmy kolejne fascynujące koncerty i ciekawy spektakl z Wałbrzycha. Aby nie zamykać się w kręgu polskich spraw przypominamy sylwetkę i dorobek francuskiego aktora, żydowsko-irańskiego pochodzenia, Roberta Hosseina, który zmarł pod koniec minionego roku. Hossein w latach 1970-1977 wyjechał z Paryża, żeby w stylu Jeana Vilara prowadzić Théâtre Populaire w Reims. To robotnicze miasto z gotycką katedrą stało się ostatnio synonimem prowincji i proletariackiego rodowodu za sprawą powieści Didiera Eribona przeniesionej na scenę w Nowym Teatrze w Warszawie. Jednak Hossein, chociaż starał się jak Vilar przyciągnąć robotników do teatru, w Reims, w cieniu katedry, dojrzewał do przyjęcia chrześcijaństwa. A katedra w Reims pojawiła się na czołowych scenach europejskich w powstających, po niemieckiej prapremierze z 1801 roku, wystawieniach Dziewicy Orleańskiej Friedricha Schillera, w epizodzie koronacji króla Francji pod okiem Joanny d’Arc. Na ziemiach polskich pierwszą realizację trzeciej odsłony w tragedii Schillera rozgrywającej się na tle katedry w Reims pokazał 19 grudnia 1820 roku Teatr Narodowy w Warszawie, a inscenizację w stylu romantycznym przygotował Hilary Meciszewski w 1844 w Krakowie. W dziale poświęconym książkom o teatrze omawiamy zaś dwutomową bibliografię zamykającą wieloletnią edycję Dzieł zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza. rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)