Numer 56(109)

27 maja, 2021

Od redakcji 56(109), czyli przemijająca fala życia. 27 maja 2021 21 maja 2021 zostały otwarte teatry z możliwością wpuszczenia 50 procent widowni. Pierwotny termin był jednak późniejszy – większość premier zostało więc zaplanowanych na weekend 29 – 30 maja. Od 29 maja do końca czerwca odbędzie się w Polsce około czterdziestu premier. Będziemy się starali jak najwięcej z nich zrecenzować. VOD NST. Próbując 3SIOSTRY – Wokół spektaklu Luka Percevala – odc. 2/Zygmunt Józefczak Dziś jeszcze ciąg dalszy ciszy przed burzą. Głośnym i groźnym pomrukiem zapowiadającym silne wyładowania jest premiera w Narodowym Starym Teatrze (w koprodukcji z TR Warszawa). Głośnym, bo premiera spektaklu 3SIOSTRY była od dawna bardzo przez „wszystkich” wyczekiwana. Groźnym dlatego, że interpretacja Luka Percevala słynnej sztuki Czechowa kładzie główny nacisk na to, co w życiu wszystkim nam wspólne i podobnie niemiłe – Zygmunt Józefczak w rozmowie z Romanem Pawłowskim mówi, że to co w tym spektaklu widzimy przede wszystkim, to „przemijająca fala życia”. Swoimi refleksjami po tej premierze dzieli się na naszych łamach Artur Grabowski. „Przemijająca fala życia” jest też poniekąd najważniejszym tematem felietonu – listu Patryka Kenckiego do Madeleine zatytułowanego W stronę epilogu. Z drugiej strony, jak pisze na 26 stronie Michel Houellebecq: „Wszechświat liryczny w końcu trzeba by przekroczyć, Jak się przekracza ciało, które się kochało, Powinniśmy też obudzić uciśnione moce I żałosne pragnienie, by się zawsze trwało„.* jhs. *Michel Houellebecq, Niepogodzony. Antologia osobista 1991-2013, Warszawa 2021. Przekład wiersza Maciej Froński. Cytat ze szczególnym podziękowaniem dla Jarosława Jakubowskiego.


Autorzy:

„teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Patryk Kencki / W STRONĘ EPILOGU

Przyznam Ci się, Droga Madeleine, że znając Twoją przeuroczą, choć, sama to musisz przyznać, i nieco kapryśną naturę, […]

Artur Grabowski / GOŁY CZECHOW

3SIOSTRY według Antona Czechowa, reż. Luk Perceval, TR Warszawa i Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Nowatorstwo formalne sztuk […]