fot. Marzena Kuraś

Numer 119(172)

8 września, 2022

Od redakcji 119(172), czyli ideologia w teatrze. 8 września 2022 Po letnich, wakacyjnych miesiącach Teatrologia powoli zaczyna się rozkręcać. W kolejnym wrześniowym wydaniu publikujemy felieton Jarosława Jakubowskiego, korespondujący nieco z tekstem z ostatniego numeru Jagody Hernik Spalińskiej. Jakubowski w swym cyklu „Okiem dramaturga” pisze, jak trudno człowiekowi wierzącemu, chcącemu żyć ewangelią, odnaleźć się w obecnej kulturowo-społecznej rzeczywistości, zdominowanej przez zideologizowane formacje lewicowe, narzucające także w teatrze swą dominację i wyższość. W Zapowiedziach zapraszamy w imieniu Teatru Kropka Theater na spektakl Kobiety Karamazow pokazywany w ramach obchodów 25-lecia teatru. W związku z Rokiem Romantyzmu redakcja Teatrologii, prawie w całym składzie, przebywa w Wilnie, krążąc śladami Mickiewicza, Ballad i romansów oraz Dziadów. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)