Woyzeck w reż. Konrada Swinarskiego, Teatr Stary w Krakowie

Numer 122(175)

29 września, 2022

Od redakcji 122(175), czyli odejście Pieczki. 29 września 2022 W dniu pojawienia się tej edycji Teatrologii w podwarszawskiej Falenicy odbędzie się pogrzeb zmarłego 23 września w wieku 94 lat Franciszka Pieczki. Ten znakomity aktor z racji społecznego pochodzenia i osobowości był predestynowany do grania postaci z ludu będących bohaterami tragicznymi. Najwybitniejszą jego rolą teatralną tego rodzaju był niewątpliwie Woyzeck z dramatu Georga Büchnera, zagrany w 1966 roku pod okiem Konrada Swinarskiego w Starym Teatrze w Krakowie. Niestety to wielkie dokonanie aktorskie Pieczki właściwie w ogóle nie zostało opisane. Pytany przez monografistkę Swinarskiego o Woyzecka Pieczka odparł, że jest w stanie tę postać natychmiast zagrać tak, jak w krakowskim spektaklu, ale niestety nie umie o niej nic powiedzieć. Kalina Zalewska w felietonie przypomina więc najwybitniejsze role teatralne i filmowe Pieczki. Recenzujemy w dzisiejszej Teatrologii cztery wrześniowe premiery. W Śląskim Teatrze Lalki i Aktora w Katowicach Gabriel Gietzky przygotował przedstawienie oparte na Balladach i romansach Adama Mickiewicza z okazji dwusetnej rocznicy wydania w Wilnie owego tomu wierszy otwierającego w polskiej kulturze czas dominacji romantyzmu. Studio Buffo w Warszawie zaprezentowało, złożony z rodzimych piosenek będących pochwałą trunków alkoholowych i wywołanych nimi stanów, koncert WIECZÓR POLSKI – „Upić się warto”, wystawiony i prowadzony przez Janusza Józefowicza. W Teatrze im. Jaracza w Łodzi Radek Stępień zainscenizował Sonatę Belzebuba Stanisława Ignacego Witkiewicza, dramat o kompozytorze, który zaprzedał duszę diabłu niczym Adrian Leverkühn z Doktora Faustusa Thomasa Manna. W warszawskim Teatrze Polonia Grzegorz Małecki wyreżyserował monodram Życie pani Pomsel Christophera Hamptona oparty na wyznaniach sekretarki ministra propagandy Trzeciej Rzeszy Josepha Goebbelsa. W zapowiedziach jako patron medialny anonsujemy organizowany pomiędzy 5 a 15 października przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku festiwal Kierunek Wschód VI. rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Kalina Zalewska / PIECZKA

Zmarł Franciszek Pieczka, człowiek-ostoja, aktor, który był z nami od zawsze. Od socrealistycznego w treści i romantycznego w […]