fot. Rafał Latoszek

Numer 185(238)

11 stycznia, 2024

Od redakcji 185(238), czyli dramat współczesny by Marek Kochan 11 stycznia 2024 Dzisiejsze wydanie „Teatrologii.info” jest pod znakiem dramatopisania Marka Kochana, którego trzeci (opublikowany po polsku) tom utworów dramatycznych wydany przez Polską Kompanię Teatralną Dramaty intymne ukazał się pod koniec ubiegłego roku. Dramatopisarstwo Kochana odwołujące się do historii, literatury i bogatej tradycji kultury śródziemnomorskiej, ale także do aktualnych zjawisk społecznych i obyczajowych, jest ciekawym zjawiskiem w dziedzinie współczesnego dramatu. Jego sztuki realizowane są w głównej mierze w formie słuchowisk w Teatrze Polskiego Radia, teatry dramatyczne wolą bowiem wystawiać przeróbki, osnute na kanwie dramatów, powieści, reportaży niż oryginalne sztuki, zwłaszcza współczesne. Wszystkie te charakterystyczne dla utworów dramatycznych Kochana elementy znajdziemy w publikowanym w aktualnym numerze jego felietonie przywołującym postać mitycznej Wandy, „co nie chciała Niemca”, nawiązującym jednocześnie do obecnych zmian czekających nasz kraj. I tak w zamieszczonym dziś bloku dramatologicznym publikujemy sztukę Marka Kochana „Kocham Cię, Skarbie”, rozmowę z autorem przeprowadzoną przez Jolantę Hinc-Mackiewicz, tekst Karola Samsela pt. „Kochan filozoficznie”, omawiający sztukę, oraz nagranie słuchowiska pod tym samym tytułem, co dramat, przygotowane w studio Teatru Polskiego Radia w reżyserii autora. Zamieszczamy także recenzję „Boskiej” Petera Quiltera w reżyserii Tadeusza Łomnickiego z Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, ze świetną Grażyną Bułką w roli tytułowej Florence Foster Jenkins. Kolejną, już drugą (pierwsza w 2004) w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, premierę znanej sztuki Iwana Wyrypajewa „Dzień Walentego” opisuje Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak. W Zapowiedziach Kosmos, edukacja i Hans Christian Andersen, czyli ferie w Teatrze Guliwer. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)
Karol Rawski (redaktor)

Marek Kochan / INKLUZYWNA WANDA Z HIPERMORZA

Pierwsza premiera nowo powołanego Teatru Prus Wschodnich napawa optymizmem. Wystarczy zdekonstruować nacjonalistyczne przesądy, by pojednanie stało się faktem. […]