Uścisk dłoni Komandora spalający Don Juana niewidzialnym ogniem. Ze spektaklu Don Juan w T. Polskim w Warszawie. Fot. Marta Ankiersztejn.

Numer 99(152)

31 marca, 2022

Od redakcji 99(152), czyli „gromy sprawiedliwości”. 31 marca 2022 Dzisiejsze wydanie przynosi trzy recenzje, felieton i artykuł, krążące wokół tematów moralności, społecznej obłudy, ludzkich namiętności i hipokryzji. Tematy zawsze aktualne i obecne. Artur Domalewski w recenzji Wroga ludu Henrika Ibsena w Teatrze Nowym w Poznaniu zwraca uwagę, że spektakl w reżyserii Anny Augustynowicz ukazuje „aktualność Ibsenowskich obserwacji na temat zderzenia idealizmu z autorytarną siłą”. Artur Grabowski zastanawia się w jakim celu Mikołaj Grabowski wystawił Wesele Figara Pierre’a Beaumarchais’ego w krakowskiej Bagateli odwołujące się do naszej współczesności, i kim miałby być Hrabia Almawiwa. O warszawskim Don Juanie z Teatru Polskiego, zrealizowanym na czterechsetną rocznicę urodzin Molière’a, pięknym formalnie i utrzymanym w klasycznej formie, pisze Wojciech Jerzy Kieler. Czy kończące sztukę słowa Komandora: „zatwardziałość w grzechach sprowadza śmierć straszliwą, a kto odrzuca łaskę niebios, otwiera drogę gromom ich sprawiedliwości” nie wybrzmiały ze sceny? W felietonowym cyklu Obchody z turoniem Marek Kochan postuluje – w charakterystycznej dla siebie sarkastycznej stylistyce – przywrócenie do szkolnych lektur Ryszarda III Williama Shakespeare’a, gdyż – jak pisze – „Dziś musimy się znów nauczyć nienawiści, musimy umieć poczuć i przeżyć prawdziwą wrogość, bez światłocieni. Ta umiejętność będzie potrzebna w dorosłym życiu, więc młodzież trzeba do tego dobrze przygotować”. Odgłosy aktualnych gromów, jakże jednostronnych i niewybrednych, słyszalne są w tekście dramatopisarza i poety Jarosława Jakubowskiego Spowiedź, w którym celnie charakteryzuje obecną polska scenę teatralną, w szerokim jej kontekście, a więc także krytykę teatralną. Na „gromy sprawiedliwości” chyba trzeba po prostu poczekać. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Adam Domalewski / BEZ RUCHU

Wróg ludu Henrika Ibsena, reżyseria Anna Augustynowicz, Teatr Nowy w Poznaniu. Precyzyjnie wyreżyserowane, ascetyczne, niewątpliwie wymagające przedstawienie Wróg […]

Artur Grabowski / PUSTA SZKATUŁA

Wesele Figara Pierre’a Augustina Carona de Beaumarchais, reżyseria Mikołaj Grabowski, Teatr Bagatela w Krakowie. Przemiana Mikołaja Grabowskiego z […]