Numer 31(84)

25 listopada, 2020

Od redakcji 31(84), czyli Sławomir Mrożek i Andrzej Maria Marczewski 25 listopada 2020 W tym roku mija 90 lat od urodzenia Sławomira Mrożka. Z tej okazji Polska Kompania Teatralna we współpracy z Instytutem Teatralnym przygotowała wydarzenie „Mrożek i nowoczesność”. Jednak konferencja naukowa, pomyślana jako część tego wydarzenia, została przeniesiona na przyszły rok czyli na czas po pandemii. Nie zrezygnowaliśmy jednakowoż z pozostałych elementów tego wydarzenia – czyli czytania Vatzlava Sławomira Mrożka i rozmów na temat tego pisarza i tego dramatu – które dziś prezentujemy. W rozmowach prowadzonych przez Antoniego Wincha biorą udział: Antoni Libera, Artur Grabowski, Rafał Węgrzyniak i Jarosław Gajewski. W czytaniu sztuki Mrożka wzięli udział: Joanna Halinowska, Mateusz Rusin i Jarosław Gajewski. Rozmowy i czytanie odbyły się w formie hybrydowej – online i przy bardzo ograniczonej liczbowo publiczności. Tym zapisom towarzyszy tekst Antoniego Wincha, który jest jednym z referatów niewygłoszonych na sesji Mrożkowskiej, którą woleliśmy przenieść na czas, gdy będą możliwe rozmowy. Dwie recenzje, które publikujemy, to również świadectwo swoich czasów: jedna dotyczy fascynującego spektaklu Andrzeja Barańskiego w Teatrze Telewizji, druga premiery w Teatrze Polskim w Warszawie, która odbyła się online. Jako trzeci tekst proponujemy przypomnienie kultowego spektaklu Krystyny Jandy, który obchodzi w tym miesiącu swoje 30-lecie. Publikujemy też cotygodniowy felieton – oko dramaturga spoczęło na otaczającej nas rzeczywistości. W przeddzień pojawienia się tego numeru teatrologii.info, wieczorem, dotarła do nas smutna wiadomość o nagłej śmierci reżysera Andrzeja Marii Marczewskiego. Niech Spoczywa w Pokoju. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

„VATZLAV” – WIDEO. ZAPIS CZYTANIA

Zapis czytania Vatzlava Sławomira Mrożka, które odbyło się w ramach obchodów 90-lecia urodzin pisarza, zorganizowanego przez Polską Kompanię […]