Numer 14(67)

22 lipca, 2020

Od redakcji 14(67), czyli wymiar społeczny 22 lipca 2020 W dzisiejszym wydaniu prezentujemy cztery nowe teksty. Dwa z nich są ze sobą ściśle powiązane. W dziale „Od redakcji” bowiem zamieszczamy fragment niepublikowanej książki Bogusława Jasińskiego Kwestia teatru. W drugiej rubryce „Od redakcji” – obok – komentarz Jarosława Gajewskiego do tego fragmentu. Ciąg dalszy książki Bogusława Jasińskiego, wraz z komentarzami prof. Gajewskiego, będziemy wkrótce publikować na stronie www. Polskiej Kompanii Teatralnej, której premierę przygotowujemy. Na stronie tej, oprócz zwykłych informacji o PKT i jej działalności, będziemy zamieszczali bloki tekstów poświęconych pogłębionej refleksji o teatrze z różnych perspektyw. Pozostałe dwa teksty to recenzja i felieton. Oba dotykają tematów społecznych. Rafał Węgrzyniak opisuje spektakl w Teatrze Powszechnym w Warszawie Dobrobyt i pokazuje gdzie leży, stale obecny w Polsce, problem klasowości. Także felieton upomina się o to, by sztuka, zajmując się wielkimi problemami świata, nie zapominała o podstawowych zasadach życia społecznego, jak również o ludziach pozbawionych szans na znalezienie się na pierwszych stronach gazet. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

NABÓR – festiwal CIAŁO/UMYSŁ

Nabór Do Projektu Artystyczno-Społecznego Iwony OlszowskiejFundacja Ciało/Umysł w ramach 19. edycji Festiwalu pod hasłem „PRZESTRZEŃ JAK POWIETRZE” ogłasza […]

Rafał Węgrzyniak / WYBÓR KINGI PREIS

W czasie wywołanej epidemią kwarantanny brak teatru rekompensowałem sobie, jak mnóstwo innych osób, oglądając telewizyjne seriale i bynajmniej […]

Hubert Michalak / TEATR MNIEJ ZNANY

Książka Marianny Lis Wayang. Jawajski teatr cieni zaspokaja potrzeby czytelnika na wielu poziomach. Przede wszystkim – przywołuje syntetycznie […]