Numer 85 (138)

16 grudnia, 2021

Od redakcji 85(138), czyli kobiety udręczone. 16 grudnia 2021 Dziś proponujemy dwa teksty o kobiecości i kobietach. Zupełnie odmiennych. Jedną jest uwięziona w świcie drobnomieszczańskiej opresji Emma Rouault, Flaubertowska bohaterka „Pani Bovary”, drugą zmagająca się z przeciwnościami i ciężarami życia tak zwanego „proletariatu brukowego” Mańka z „Popychadła” Jana Szutkiewicza – popisowa rola Marii Przybyłko-Potockiej. O przedstawieniu krakowskiej „Pani Bovary” w reżyserii Małgorzaty Jakubowskiej Raczkowskiej opowiada Artur Grabowski, a o spektaklu „Popychadło” z 1896, z Przybyłko w roli tytułowej, pisze w swym studium Edward Krasiński. Podobnie jak u Szutkiewicza, tak i w poznańskim Kordianie i chamie odnajdujemy aktualne problemy małomiasteczkowych kompleksów. W recenzji spektaklu w reżyserii Joanny Bednarczyk Adam Domalewski zauważa przede wszystkim problematykę konfliktu generacyjnego pokolenia 50+ i ich dzieci. Realizacja sceniczna, w której z powieści Leona Kruczkowskiego zostało niewiele, to wielowątkowe zaangażowane przedstawienie, w którym dużo się dzieje. W felietonie zatytułowanym „Książę Wyklęty” Rafał Węgrzyniak pisze o inscenizacji „Księcia Niezłomnego” Jerzego Grotowskiego z wrocławskiego Teatru Laboratorium z 1965 roku. Zauważa, że „W ślad za Słowackim i Osterwą dokonał Grotowski polonizacji Don Fernanda, który – grany przez Ryszarda Cieślaka – zastygał w pozie Chrystusa Frasobliwego z wiejskich kapliczek przydrożnych i odmawiał litanię do Matki Boskiej.” W swej interpretacji spektaklu, odwołując się do wypowiedzi samego Grotowskiego, dochodzi do rewelacyjnych konstatacji. Zapowiadamy także z radością kolejny tom naszej Biblioteczki teatrologii.pl, w której ukazały się właśnie Dramaty historyczne Andrzeja Błażewicza. Są to dwa utwory rekonstruujące ważne i traumatyczne wydarzenia z naszej nieodległej historii: Ruscy. Pamiętnik zbiorowy – wspomnienia o czasach, gdy w Świdnicy stacjonowały wojska sowieckie i Stan wojenny. Początek/próby rekonstrukcji. Poprzedza je wstęp Jagody Hernik Spalińskiej, a historię tamtych lat przybliżają szkice historyczne Edwarda Czapiewskiego i socjologiczny Bartosza Korzeniewskiego. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Rafał Węgrzyniak / KSIĄŻĘ WYKLĘTY

Inscenizacja Jerzego Grotowskiego Księcia Niezłomnego – właściwie jedynie „do słów Calderona-Słowackiego” – pokazana została po raz pierwszy 20 […]

Adam Domalewski / RODOWÓD

Kordian i cham na motywach powieści Leona Kruczkowskiego, reżyseria Joanna Bednarczyk, Teatr Polski w Poznaniu. Bardziej niż o […]