Solidarność

Numer 19(72)

2 września, 2020

Od redakcji 19(72), czyli Solidarność 2 września 2020 Minął sierpień i zaczął się wrzesień. Wrzesień, a zwłaszcza jego początek, to dla nas tutaj w Polsce automatyczne skojarzenie z wybuchem II wojny światowej. Poświęcimy za dwa tygodnie temu wydarzeniu blok dramaturgiczny na naszym portalu. Dziś jednak chcemy skupić się na czymś innym – w tym roku obchodzimy czterdziestolecie powstania Solidarności w wyniku strajków 1980 roku i kończących je porozumień sierpniowych jak również wrześniowych (np. w Jastrzębiu). To słowo – solidarność – jest zawsze ważne. Solidarność z ofiarami wojny, solidarność z walczącymi dziś Białorusinami, solidarność z naszym dziedzictwem niepodległościowym i tymi, którzy ryzykowali całym swoim życiem byśmy dziś żyli wolni. Obrazowi sierpniowego zrywu w teatrze i filmie poświęcony jest dzisiejszy felieton Kaliny Zalewskiej. Solidarności z bezbronnymi jest też poświęcona recenzja ze spektaklu zespołu Teraz Poliż. Pozostałe dwie recenzje, które dziś publikujemy, dotyczą spektakli, które poruszają podobny temat – trud konfrontacji z rzeczywistością, kłopot jaki mamy z rozpoznaniem przeszłości, z rozpoznaniem prawdy. Czy to również nie jest dziś aktualne? Teatr znowu nadąża za swoimi czasami. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Rafał Węgrzyniak / DZIEDZICZNE OBCIĄŻENIE

Teatr WARSawy, działający w niegdysiejszym kinie na Nowym Mieście, z pięciomiesięcznym poślizgiem spowodowanym epidemią, zaprezentował polską prapremierę Trzech […]

Kalina Zalewska / NIEOBECNA PANNA S.

O Solidarności, której czterdziestolecie świętowaliśmy w dwóch wielkich podgrupach, powstały swego czasu, równolegle do wydarzeń, co najmniej dwa […]