Numer 75(128)

7 października, 2021

Od redakcji 75(128), czyli nagrody i jubileusze oraz Sprostowanie. 7 października 2021 Nadszedł czas przyznawania nagród – filmowych, literackich, teatralnych, muzycznych. W tym roku Literacką Nagrodę NIKE otrzymał dziennikarz i reporter Zbigniew Rokita za książkę” Kajś”. Opowieść o Górnym Śląsku. O Rokicie w teatrologii.pl pisaliśmy przy okazji zainspirowanego nagrodzonym tomem reportaży spektaklu „Nikaj” z Teatru Zagłębia, w reżyserii Roberta Talarczyka – tegorocznego zdobywcy tytułu Człowieka Teatru (Nagroda im. Zygmunta Hübnera). Przypadające w 2021 roku jubileusze literatów – dwusetlecie urodzin Cypriana Kamila Norwida, stulecie urodzin Tadeusza Różewicza i Stanisława Lema – wydaje się, powinny znaleźć oddźwięk w repertuarze teatrów. O Norwidzie teatry dramatyczne niestety jakby zapomniały. Choć Lem nie pisał z myślą o scenie, jego proza stosunkowo często gościła w teatrach dramatycznych, a także w Teatrze Polskiego Radia czy Telewizji. Z okazji jubileuszu w Krakowie zorganizowano festiwal Bomba Megabitowa, na której pokazano superprodukcję Waldemara Raźniaka „Powrót z gwiazd”, a „Solaris 4” Grzegorz Jarzyna wyreżyserował na Nowej Scenie Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego w Wilnie. Teatr Gdynia Główna przygotował projekt „2021: Odyseja Lemowska”, a Teatr STU spektakl „L do L” w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego. Z Różewiczem sytuacja wygląda podobnie – jego „Kartotekę” czy „Starą kobietę” będzie można zobaczyć na teatralnych scenach, Wrocławski Teatr Współczesny przygotował przegląd performansów „zawsze_Różewicz”, a Instytut im. Jerzego Grotowskiego cykl spektakli inspirowanych utworami poety „Archipelag Tadeusza Różewicza”, który relacjonujemy w kolejnych wydaniach. W dzisiejszym o telewizyjnej, niezbyt udanej, realizacji dramatu „Stara kobieta wysiaduje” w reżyserii Andrzeja Barańskiego pisze Rafał Węgrzyniak. Ilość różnorodnych jubileuszowych imprez wydaje się spora, jednak teatry repertuarowe nie wykazały specjalnego zainteresowania sztukami tegorocznych jubilatów, choć jest wśród nich dwóch dramatopisarzy, których waga dla polskiego teatru jest nie do przecenienia. Poza tym w dzisiejszym wydaniu proponujemy napisaną przez Katarzynę Wojtysiak-Wawrzyniak recenzję Sztuki Yasminy Rezy w reżyserii Mariusza Pilawskiego z łódzkiego Teatru Małego. I oczywiście felieton, w którym Antonii Winch, nawiązując do dramatów Witkacego i Levina oraz przywołując książkę „Dlaczego liberalizm zawiódł?” Patricka J. Deneena, pisze o triumfie liberalizmu i o tym, jak buduje on totalitaryzm za pomocą narzędzi demokratycznych. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.

Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580
Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)