Numer 10(63)

24 czerwca, 2020

Od redakcji 10(63), czyli witamy 24 czerwca 2020 Wracają premiery – witamy! I bardzo się cieszymy, nawet jeśli jest ich mało i w utrudnionych warunkach. Pisanie o żywym teatrze jest istotą naszego medium i bardzo nam brakowało tego codziennego stresu czy recenzja nadejdzie na czas. W ramach witania premier zmieniamy format i wkrótce dodamy cztery nowe kafle na recenzje, aby wszystkie nowości teatralne były widoczne na pierwszej stronie – oby tylko recenzje przyszły! Witamy też nowego autora. Bartłomiej Siwiec – prozaik, poeta, dramatopisarz, krytyk literacki – dołączył do grona naszych stałych współpracowników i będzie pisał recenzje z obszaru Bydgoszczy i Torunia. Ale mamy nadzieję, że nie tylko recenzje i nie tylko z tego obszaru. Bartłomiej Siwiec jest autorem czterech powieści Zbrodnia, miłość, przeznaczenie, Autodestrukcja, Przypadek Pana Paradoksa, 16 schodów, zbioru opowiadań Wszyscy byli umoczeni, czterech zbiorów wierszy Instrukcja zabicia ptaka, Matka i róża, Przepompownia, Starsza pani poezja i kilku dramatów 64 pozycje z życia szachisty, Wyszła z domu, Skóry. Jego wiersze, szkice i recenzje były drukowane na łamach „Toposu”, „Tekstualiów”, „Elewatora”, „Okolicy Poetów”, „Akantu”, „Gazety Kulturalnej”, „Bydgoskiego Informatora Kulturalnego”. Mamy też nowego felietonistę. Kończy się Circus Mundi, dramat w odcinkach, który pisze Jarosław Jakubowski. W piątek pożegnanie z tytułem. Zaczyna się jednak cykl felietonów Jarosława Jakubowskiego „Okiem dramaturga”. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

SOBÓTKI!

Polska Kompania Teatralna i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie zapraszają na „Sobótki”, które odbędą się 27 […]

Bartłomiej Siwiec / BIZNES IS BIZNES

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa działalność wznowił Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu. Obowiązuje wciąż reżim sanitarny, […]