Krzysztof Derdowski, fot. Kajetan Soliński

Numer 40(93)

28 stycznia, 2020

Od redakcji 40(93), czyli rozmowy o ludziach 28 stycznia 2021 Najnowszy numer teatrologii.info przynosi znowu tylko dwa teksty. Ale za to opowiadają o wielu ludziach. Z ramach naszego nowego cyklu wspominania ludzi ważnych, ciekawych, a nie dość znanych, Jarosław Jakubowski opowiada o teatralnym aspekcie życiorysu Krzysztofa Derdowskiego. Związanego z Bydgoszczą dziennikarza, literata, dramaturga i recenzenta teatralnego. Ważnego uczestnika życia intelektualnego i artystycznego – ale też przecież, a może przede wszystkim – wojownika, prawdziwego wojownika, który walczył o ujawnianie nadużyć, do jakich dochodzi w życiu wszystkich społeczności. I potrzebni są ci, którzy te patologie pokazują i pozwalają im dzięki temu zniknąć. Płaci się jednak za to cenę. Jarosław Jakubowski nie wspomina w swoim tekście o tych wydarzeniach w działalności Derdowskiego, skupiając się na Jego związkach z teatrem, ale każdy może łatwo poszerzyć swoją wiedzę o tym ciekawym człowieku, bo po to właśnie o Nim piszemy. Tak, życie społeczne jest ciekawe, ciekawe, ciekawe. A Patryk Kencki widzi to w swoim felietonie jak w soczewce! jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Patryk Kencki / ŁÓDZKA SOCZEWKA

Skoro pytasz, Droga Madeleine, o życie teatralne w Łodzi, to spieszę Ci przekazać, że poprzedni rok minął nam […]