Wiosna Alfonsa Muchy, 1900

Numer 53(106)

6 maja, 2021

Od redakcji 53(106), czyli powody do radości. 6 maja 2021 Ile to nowego się dzieje! Kończy się pandemia, zaczyna wiosna, nowe wiatry wieją – również w żagle – bo też i wszyscy mamy nadzieję na rozpoczęcie od nowa starego życia, albo nowego życia po staremu – wszystko jedno, byle z tej stojącej wody epidemii wypłynąć na szerokie morze życia codziennego! Taki poetycki nastrój mam, bo i nadzieja jakaś w serce się wlewa tą wiosenną porą. Kolejny powód do radości to dołączenie do naszych stałych współpracowników dwóch nowych autorów: Joanny Sibilskiej i Wojciecha Jerzego Kielera. Ludzie kompetentni i utalentowani. Joanna Sibilska będzie pisała o szeroko pojętym tańcu, ze szczególnym uwzględnieniem baletu. Wojciech Kieler będzie pisał o teatrze dramatycznym – recenzje i inne teksty. Znowu dziś kręcimy nosem na Teatr Polski we Wrocławiu, a raczej na spektakl. Nie jest to jednak jakiś plan naszego portalu, tylko akurat tak się złożyło, że recenzenci ostatnie dwie premiery w tym teatrze troszkę krytykują. Wojciech Kieler opisuje Śluby panieńskie czyli ELEKTROmagnetyzm serca. Work in progress autorstwa Aleksandra Fredry i Patrycji Babickiej, które minęły się z jego oczekiwaniami. Nie znaczy to jednak, że kolejna premiera w tym teatrze nie będzie miała szansy nam się spodobać i być opisana entuzjastycznie. Joanna Sibliska podsumowuje tzw. „Kwarantaniec”, czyli ostatni rok w teatrze tańca, opisując przedstawienia pokazane online z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca AD 2021. Jest to symboliczne zamkniecie tego roku i mamy nadzieję, że następne teksty będą już z tańca na żywo. Felieton Jarosława Komorowskiego wraca do niedawnych majowych świąt, a zwłaszcza do Dnia Strażaka, przypadającego na 4 maja. Straż Pożarna zawsze była ważną częścią teatru, bo bez strażaka nie wolno było zacząć przedstawienia. Choć nie zawsze to wystarczało, co opisuje nasz autor, i co akurat powodem do radości nie jest. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Wojciech Jerzy Kieler / ROZWÓD Z FREDRĄ

Śluby panieńskie, czyli ELEKTROmagnetyzm serca. Work in progress. Autor: Patrycja Babicka vs. Aleksander Fredro; reżyseria Maciej Wiktor, Teatr Polski […]