Pan Messer i Pani Boissier tańczą w „Pigmalionie" Rousseau

Numer 41(94)

4 lutego, 2021

Od redakcji 41(94), czyli pochwała różnorodności 4 lutego 2021 Jean-Jacques Rousseau jest znany w Polsce jako autor „sceny lirycznej” Pigmalion granej w Teatrze Narodowym nawet przez samego Wojciecha Bogusławskiego. Czytany był i jest nadal napisany przez Rousseau List do d’Alemberta o widowiskach, w którym objawił się on jako wróg teatru przeciwstawiający mu miejskie zabawy szwajcarskich protestantów. W felietonie inicjującym nowy cykl Antoniego Wincha o charakterze eseistycznym, Jan Jakub wychowuje dzieci, ukazane zostało groźne oblicze autora Wyznań oraz jego poglądów społecznych czy pedagogicznych opartych na wierze w możliwość radykalnego przeobrażania natury człowieka, a tym samym przygotowujących grunt pod rewolucję we Francji i totalitarne ideologie łącznie ze współczesnymi. Pomimo trwającego zamknięcia teatrów publikujemy omówienia aż czterech nader różnorodnych przedstawień zaprezentowanych w internecie: adaptacji postmodernistycznej powieści Olgi Tokarczuk Bieguni w Powszechnym w Warszawie, kryminału Agaty Christie Pułapka na myszy w Teatrze im. Horzycy w Toruniu, baśni Kwiat paproci z łódzkiego Pinokia oraz rewii Legendy warszawskie ze stołecznej Syreny. Natomiast popularnemu w USA podręcznikowi gry aktorskiej Loli Cohen Metoda Lee Strasberga poświęcona jest rozmowa z jej tłumaczem oraz recenzja. Sygnalizujemy ponadto w dziale „Zapowiedzi”, że działa już strona internetowa Pracowni Staropolskiej. A przy okazji zapraszamy na świeżo uruchomioną stronę www. naszego wydawcy, czyli Polskiej Kompanii Teatralnej https://www.polskakompaniateatralna.pl rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Andrzej Dąbrówka / SŁOIKOWA SYRENKA

Legendy warszawskie to godzinna składanka kilkunastu historii nawiązujących do podań warszawskich. Nie ma nadrzędnej fabuły porządkującej epizody, ani […]