Numer 44(97)

25 lutego, 2021

Od redakcji 44(97), czyli teatralny róg obfitości 25 lutego 2021 Otwarcie teatrów niespełna dwa tygodnie temu, ku radości teatromanów, zaowocowało szeregiem zarówno premierowych spektakli, jak i tych, które pokazane zostały już wcześniej online. W obawie jednak przed kolejnym zamknięciem niektóre teatry nie zrezygnowały z transmisji internetowych. Tę polockdownową hybrydową tendencję widać w dzisiejszym naszym wydaniu. Mamy recenzje z wystawień na żywo, na deskach scenicznych, i tych zapośredniczonych, oglądanych przed ekranami. Jest ich aż siedem. Z Gdańska, Poznania, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Teatru Telewizji. Na scenach, więc także i u nas, niczym w kalejdoskopie. O życiu na Marsie (właśnie Agencja Kosmiczna NASA pokazał pierwsze zdjęcia z czerwonej planety), „próżni w kosmosie” i odniesieniach do pandemii pisze Adam Domalewski w recenzji z satyrycznego Morderstwa (w) Utopii. O trudnych i skomplikowanych relacjach rodzinnych można przeczytać w tekstach Andrzeja Dąbrówki, piszącego o telewizyjnej realizacji Tamtej twarzy i Rafała Węgrzyniaka o Kruku z Tower – obie sztuki ukazują trudne związki matek z synami. Problemy rodzinne są też tematem premiery w Gdańsku – Edward Jakiel chwali Emigrantki Radosława Paczochy, przybliżające losy polskich kobiet-emigrantek zarobkowych z końca XX w., którym odebrano godność, pozbawiono wolności, miłości i rodziny. Niesprawiedliwość i wyzysk pracownika jest też tematem Podwyżki Georesa Pereca, gdzie bohater walczy o swe prawa do należnego wynagrodzenia. W recenzji z tego spektaklu przypominamy, przy okazji, także postać autora, uznawanego za jednego z najważniejszych współczesnych francuskich pisarzy. W swym drugim tekście, poświęconym M.G. z warszawskiego Teatru Polskiego, Rafał Węgrzyniak konstatuje klapę Strzępki i Demirskiego. Ponadto w dzisiejszym wydaniu przeczytać można o dyplomowym przedstawieniu Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, o którym pisze Hubert Michalak oraz interesujący, jak zawsze, felieton Jarosława Komorowskiego, obfitujący w anegdotyczne wydarzeniach, mające miejsce w teatrze w Kamieńcu Podolskim w latach 1822-1860. Rozpoczynamy też, jako patron medialny Nowych Epifanii, wydawanie festiwalowego Dzienniczka. O premierach teatralnych pisać będzie Jagoda Hernik Spalińska, a o cyklu koncertów muzyki dawnej Marzena Kuraś. Dziś o Księciu Niezłomnym i kasandrze małą literą. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Adam Domalewski / PRÓŻNIA W KOSMOSIE

Morderstwo (w) Utopii, reżyseria Grzegorz Laszuk, Teatr Polski w Poznaniu. Wszystko powinno się zgadzać. Podwójnie aktualny temat (kolonizowanie […]

Rafał Węgrzyniak / KUCHENNA REWOLUCJA

M.G. Pawła Demirskiego; reżyseria Monika Strzępka; Teatr Polski w Warszawie Tytułową postacią najnowszego spektaklu Moniki Strzępki, opartego jak […]

Marzena Kuraś / GRA O SIEBIE.

Podwyżka Georgesa Pereca, reżyseria: Pamela Leończyk, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu. Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu […]

Hubert Michalak / GŁOŚNIEJ I SZYBCIEJ

Wrocław. Escape Room Piotra Rowickiego, reżyseria Arkadiusz Buszko. Dyplom w Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego we Wrocławiu. […]

Edward Jakiel / LACRIMOSA

Emigrantki Radosława Paczochy, reżyseria: Elżbieta Depta, Teatr Wybrzeże w Gdańsku. Bardzo dobra sztuka Radosława Paczochy, bardzo dobra koncepcja […]