kadr z filmu With Jerzy Grotowski. Nienadówka 1980

Numer 89(142)

13 stycznia, 2022

Od Redakcji 89(142), czyli świat w teatrze, teatr w świecie. 13 stycznia 2022 Kolejne styczniowe wydanie teatrologii.pl proponuje trzy recenzje. Rafał Węgrzyniak komentuje głośną już prapremierę Sztuki intonacji Tadeusza Słobodzianka w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w reżyserii Anny Wieczur, ze znakomitą rolą Łukasza Lewandowskiego przeistaczającego się w Jerzego Grotowskiego. Jak zauważa, „teatrologiczny charakter” dramatu, wymagającego od widza sporej wiedzy i erudycji, może spowodować ograniczony rezonans znakomitego spektaklu. Ostatnią premierę Teatru Telewizji Polowanie na karaluchy Janusza Głowackiego omawia Andrzej Dąbrówka, dostrzegając w uwspółcześnionej realizacji dzisiejszego człowieka „rzuconego na globalną scenę” świata. Hubert Michalak w inscenizacji sztuki Tadeusza Różewicza Wyszedł z domu z Wrocławskiego Teatru Współczesnego, w reżyserii Marka Fiedora, widzi nieudaną próbę zbudowania paraboli ukazującej konflikt dzielący współczesny świat polskiej kultury i polityki. W felietonowym cyklu Literatura podmiotu Antoni Winch dzieli się swymi przemyśleniami po przeczytaniu powieści Czewengur Andrieja Płatonowa. Co utwór ten łączy z Czekając na Godota Becketta i jak „ruch społeczny utrzymywany w nieustannym napięciu” oddziałuje na jednostki, możemy przeczytać w intrygującym felietonie Wincha Czewengurczycy, opisującym zjawiska nowoczesności. W dziale Zapowiedzi zamieszczamy list Tomka Kiereńczuka o wydaniu PSIEGO KALENDARZA na 2022 – to już trzecia edycja tego bardzo ważnego, pożytecznego przedsięwzięcia. My również zachęcamy do kupna PSIEGO KALENDARZA! mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Rafał Węgrzyniak / POWRÓT GROTOWSKIEGO

Sztuka intonacji Tadeusza Słobodzianka, reżyseria Anna Wieczur, Teatr Dramatyczny w Warszawie. Tadeusz Słobodzianek napisał pięć dramatów odtwarzających epizody […]

Antoni Winch / CZEWENGURCZYCY

W niniejszych rozważaniach Czewengurczycy to – poza tym, że bohaterowie powieści Czewengur Andrieja Płatonowa, mniej znanego jako Andriej […]

Hubert Michalak / WRÓCIŁ DO DOMU

Wyszedł z domu Tadeusza Różewicza, reżyseria Marek Fiedor, Wrocławski Teatr Współczesny. Marek Fiedor już drugi raz mierzy się […]