Numer 118(171)

1 września, 2022

Od redakcji 118(171), czyli przypomnienia. 1 września 2022 Sezon 2022/23 zaczyna się niewątpliwie pod znakiem przejęcia, w rezultacie konkursu, przez Monikę Strzępkę dyrekcji Teatru Dramatycznego w Warszawie z rąk Tadeusza Słobodzianka. Do toczących się wokół owego konkursu, rozpisanego i rozstrzygniętego przez liberalno-lewicowe władze Warszawy, kontrowersji nawiązuje Jagoda Hernik Spalińska w felietonie Pani Dorota nie wie, co robiła. Dorota Buchwald, walcząca obecnie o teatr środka Słobodzianka i protestująca przeciwko nadawaniu kolejnej scenie warszawskiej charakteru progresywnego zapomniała, że jeszcze niedawno w Instytucie Teatralnym propagowała spektakle wyłącznie radykalnie lewicowe, w rodzaju Klątwy z Powszechnego, na dodatek wspólnie z Agatą Adamiecką-Sitek, która jest współautorką programu przygotowanego dla Strzępki. Poza tym urzeczywistnianą przez Strzępkę ideę odchodzenia od tworzenia oraz grania przedstawień w teatrach i przekształcania ich w ośrodki działalności społecznej oraz politycznej sformułował niedawno Dariusz Kosiński. Wydający i komentujący dramaty Słobodzianka Kosiński za czasów kierowania przez Buchwald i Adamiecką IT był tam, jak przypomina felieton, wicedyrektorem naukowym. Kamil Bujny obejrzał we wrocławskim Teatrze Pieśń Kozła adaptację Idioty w reżyserii Grzegorza Brala. Warto przypomnieć, że będący na cenzurowanym z powodu ogromnych nadużyć finansowych (musi zwrócić miastu Wrocław 3 miliony złotych!) Bral wystawił już Idiotę w dość podobnej adaptacji na czworo aktorów w roku 2011, gdy krótko kierował warszawskim Studio, lecz przedsięwzięcie zakończyło się klapą. Zdumiewa sięgnięcie po pełną mesjanistycznych idei powieść Fiodora Dostojewskiego akurat w trakcie agresji Rosji na Ukrainę. Czemu ma służyć, w obliczu masowego ludobójstwa dokonywanego na Ukraińcach, sugerowanie, że Rosjanie – niczym Rogożyn Nastazję – są zdolni mordować z miłości? Krystyna Berkan przypomina zaś dramat Paula Claudela, w polskich teatrach grany jako Punkt przecięcia albo Podział południa, napisany w 1905, ale wystawiony po raz pierwszy przez Jeana Louisa Barraulta w Paryżu dopiero w grudniu 1948. Osnuty on jest bowiem wokół wieloletniego związku erotycznego katolickiego dramatopisarza z mającą polski rodowód Rosalie Ścibor-Rylską ukazaną w sztuce jako Ysé. Historię owego romansu odtwarza szczegółowo Berkan na podstawie francuskojęzycznych źródeł przede wszystkim Claudela Lettres à Ysé, czyli listów do Ysé. rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)