Włodzimierz Tetmajer, ilustracja do Betleem polskiego Lucjana Rydla, Kraków 1906

Numer 35(88)

23 grudnia, 2020

Od redakcji 35(88), czyli Bóg się rodzi! 23 grudnia 2020 Jak to było kiedyś, gdy przychodził czas około Bożego Narodzenia – w teatrach grano jasełka, „Betlejki”, Pastorałki, Kamiński przychodził do Wyspiańskiego, coś tam rozmawiali, że Hamlet był Polakiem, też Pan Jezus był Polakiem, mieszkali wszyscy w Krakowie…. to były czasy. A dziś? Nie tylko nie ma jasełek i „Betlejek” w teatrze, ale nie ma nawet teatru, nie ma Wyspiańskiego i nie ma Miłosza…. Ale Bóg się rodzi jak co roku. I rodzi się nadzieja, że wszystko będzie dobrze, a nawet jeszcze lepiej. Zapraszamy więc około Bożego Narodzenia do Krakowa – Jarosław Komorowski przypomina najpopularniejsze jasełka zaczynając od słynnego Betleem polskiego Lucjana Rydla. A Rafał Węgrzyniak, jako główny polski weselolog, opisuje kryminał oparty na naszym narodowym dramacie, w którym Lucjan Rydel bawi się w podkrakowskiej wsi na swoim weselu. Takie dwa teksty na Święta Bożego Narodzenia – do weselenia się. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)