Numer 32(85)

2 grudnia, 2020

Od redakcji 32(85), czyli w oczekiwaniu na przyjście 2 grudnia 2020 Czas Adwentu to czas oczekiwania na – jak nazwa wskazuje – przyjście. W naszej, polskiej sytuacji jedni czekają na przyjście na świat Jezusa, inni czekają na przyjście rewolucji. Kalina Zalewska opisuje świat jednych, Rafał Węgrzyniak świat drugich. Jesteśmy jednak w tej inności oczekiwań nadal jedną społecznością. Pokazuje to tekst Tadeusza Kornasia o książce Lecha Śliwonika Teatr niezbędny. Dla nas wszystkich bowiem po pierwsze teatr – czy to zawodowy czy, w tym wypadku, amatorski – jest jakoś niezbędny. Po drugie mowa w książce między innymi o teatrze niepełnosprawnych. Niepełnosprawnych, którzy są dla każdej społeczności niezbędni – niezbędni by społeczeństwo nie stało się bezduszne, by uczyło się pomagać, by miało możliwość rozwoju duchowego, jaki daje kontakt z osobami niepełnosprawnymi, często o wiele bardziej niż osoby zdrowe dojrzałymi i wrażliwymi. Szkic Lecha Śliwonika o teatrze niepełnosprawnych nosi tytuł Zamurowany i nawiązuje do opowiadania Bruno Schulza Dodo. Tadeusz Kornaś przytacza przejmujący dialog z tego opowiadania. Dialog przypominający, że świat, który jest inny, nie jest przez to gorszy lub mniej głęboki, że nie tylko ma prawo istnieć, ale że też jest ogromną wartością sam w sobie i dla nas wszystkich. Wydawałoby się, że tego wrażliwym elitom mówić nie trzeba – a jednak. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Tadeusz Kornaś / ZAMUROWANIA

Lech ŚliwonikTeatr niezbędny. Studia, szkice, felietonyMiejski Dom Kultury, Stalowa Wola 2019 Trudno mi było zdobyć tę książkę. Dowiedziałem […]

Kalina Zalewska / U WRÓT ŚWIĄTYNI

Moim ulubionym sportem podczas drugiej fazy pandemii stało się liczenie wiernych przed niedzielnymi nabożeństwami u warszawskich dominikanów. Zajęcie […]