Aktywistki, zupa i obraz Słoneczniki van Gogha (fot. dziennik.pl/ PAP/EPA/JUST STOP OIL HANDOUT)

Numer 128(181)

10 listopada, 2022

Od redakcji 128(181), czyli Makbeta, Szela, Isaura i szewcy w świecie płynnego kleju. 10 listopada 2022 Clou obecnego wydania Teatrologii stanowi niewątpliwie tyleż sarkastyczny, co zabawny felieton Marka Kochana. Utrzymana w tonie entuzjastycznym recenzja feministycznej i ekologicznej Makbety, zaprezentowanej przez niemiecki teatr z Bochum w Warszawie na scenie otwartej Marszem Złotej Waginy, zapewne wkrótce powinna stać się wzorem dla naszych współpracowników. W progresywnej inscenizacji szkockiej tragedii powraca wielokrotnie motyw protestów aktywistów ekologicznych w europejskich muzeach malarstwa oblewających zupami sprzedawanymi w puszkach słynne obrazy i przyklejających się do ścian. Aktualna edycja Teatrologii przynosi ponadto trzy recenzje. O wystawieniu Szewców,Stanisława Ignacego Witkiewicza, w Teatrze Polskim we Wrocławiu w reżyserii Stanisława Melskiego pisze Kamil Bujny. Spektakl, mający swą genezę w słynnej realizacji wrocławskiej z 1982 będącej komentarzem do ruchu Solidarność i wprowadzenia stanu wojennego, ma być bodaj portretem dzisiejszych rewolucjonistów. Najnowszą premierę Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Baśń o wężowym sercu według uhonorowanej w 2020 Nagrodą Nike powieści Radka Raka o Jakubie Szeli, w adaptacji i reżyserii Beniamina M. Bukowskiego, omawia Artur Grabowski. Zwraca uwagę na paradoks epatowania wielkomiejskiej widowni chłopskim rodowodem popularnym ostatnio w kręgu nowej lewicy. Oparty na kanwie brazylijskiej telenoweli spektakl Niewolnica Isaura, mający być krytyką uprzedmiotowienia kobiet przez popkulturę, wystawiony zaś przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu według scenariusza i w reżyserii Martyny Majewskiej, analizuje Kamil Bujny. Dyrekcja wałbrzyskiej sceny wyraźnie stara się więc godzić teatr krytyczny w duchu postępowym z odwołaniami do produktów kultury masowej mającymi przyciągnąć publiczność. O Teatrze Kropka Theater Jolanty Juszkiewicz, obchodzącej niedawno jubileusz dwudziestopięciolecia działalności, pisze Andrzej Dąbrówka, zwracając uwagę na jej niekiedy zaskakujące inspiracje literackie i specyficzne cechy gry aktorskiej. Publikujemy także, na prośbę Teatru, Wyjaśnienie Dyrekcji Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w sprawie recenzji Pana Redaktora Jacka Kopcińskiego przedstawienia Sonaty Belzebuba w miesięczniku „Teatr”. rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Kamil Bujny / NADREWOLUCJONIŚCI

Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza, reżyseria Stanisław Melski, Teatr Polski we Wrocławiu. Mając na uwadze tegoroczny frekwencyjny sukces Muzeum […]

Kamil Bujny / PRZEKLĘTA HACJENDA

Niewolnica Isaura, reżyseria Martyna Majewska, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu. Konia z rzędem temu, kto swobodnie i dość szczegółowo […]

Marek Kochan / MAKBET ODKLEJONY

Progresywna Makbeta z Teatru Popularnego w Bochum pozwoli nareszcie polskiej młodzieży zrozumieć co poeta Szekspir miał na myśli, […]