Numer 94(147)

24 lutego, 2022

Od redakcji 94(147), czyli czyj jest teatr. 24 lutego 2022 W dzisiejszym wydaniu publikujemy cztery recenzje, omówienie książki i felieton. Artur Domalewski pisze o premierze Alte Hajm/Stary dom Marcina Wierzchowskiego i Michaela Rubenfelda w Teatrze Nowym w Poznaniu, w której historia polsko-żydowskiej rodziny, z jej traumami Holokaustu, posłużyła do ukazania współczesnych wydarzeń, między innymi, na białoruskiej granicy, dając asumpt do ryzykownych analogii. Sprawę Rity G. Jolanty Janiczak z Teatru Telewizji – postdramatycznej produkcji, bez linearnej akcji, z ciągiem dysocjacyjnych dialogów – omawia Andrzej Dąbrówka, konstatując, że w tym przypadku „mamy kakofonię wiecowych pokrzykiwań mających uprawdopodobnić ideologiczne przesłanie”. Sen nocy letniej Krzysztofa Garbaczewskiego w VR-owej odsłonie ze Starego Teatru w Krakowie omawia Artur Grabowski, zauważając, że teatr to obecnie nie „toposy i symbole, ciała i maski, lecz animalna z gruntu wyobraźnia, ta chemiczna mieszanka płynów fizjologicznych, w której zatopione są nasze, tak złudnie osobowe, umysły”. A w opolskim Teatrze im. Jana Kochanowskiego hiszpańska sztuka Pół na pół obrazująca współczesnego człowieka i jego „giętkie sumienie jeśli chodzi o samozadowolenie i własne dobro”. O premierze tej pisze Magdalena Mikrut-Majeranek. W dziale Książki Hubert Michalak dzieli się swymi refleksjami po przeczytaniu wywiadu-rzeki Kamili Dreckiej z Janem Englertem pod tytułem Bez oklasków. Felieton Jarosława Jakubowskiego z cyklu Okiem dramaturga to intrygująca rozmowa udręczonego dramatopisarza z wyluzowanym Kotem, stawiającym jakże trafną diagnozę: „Brniesz w sprawy beznadziejne, bo na przykład piszesz dla teatru, który jest ich, nie twój”. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Adam Domalewski / MORALNE CENTRUM

Alte Hajm/Stary dom, reżyseria Marcin Wierzchowski, Teatr Nowy w Poznaniu. Michael Rubenfeld i Marcin Wierzchowski wspólnie podjęli wysiłek […]

Artur Grabowski / GRZYBKI NIEJADALNE

Sen nocy letniej Wiliama Shakespeare’a, reżyseria Krzysztof Garbaczewski, Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Gdybym opisał ten spektakl jednym […]

Hubert Michalak / NALEŻĄ SIĘ BRAWA

Bez oklasków, Jan Englert, Kamila Drecka, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2021 Pierwszy odnotowany spektakl z udziałem Jana Englerta to […]