fot. M. Kuraś

Numer 102(155)

21 kwietnia, 2022

Od redakcji 102(155), czyli nieujarzmiona nadzieja. 21 kwietnia 2022 Barbarzyństwo wojny na Ukrainie cały czas poraża i długo nie da o sobie zapomnieć. Jest tym bardziej szokujące, że owa „walka z faszyzmem” odbywa się pod faszystowskimi hasłami etnicznymi. 19 kwietnia wspominamy wybuch powstania w getcie warszawskim – co roku w ten dzień byliśmy przekonani, że nie będzie „nigdy więcej wojny”, zwłaszcza takiej wojny. Jednak jak powiedział w 1957 roku Winston Churchill: „Przyjdzie czas, gdy faszyści będą nazywać samych siebie antyfaszystami”. W cieniu tych wydarzeń toczy się codzienne życie, także teatru. Jednak czas wielkanocny, nadal bowiem trwa Oktawa Wielkanocna, wzbudza nadzieję, że ostatecznie zapanuje ład i zwycięstwo prawdy. W felietonie Jarosław Komorowski przytacza wyimki z Dziejopisa żywieckiego, kroniki obejmującej lata 1400-1728, dotyczące między innymi organizowanych na tym terenie misteriów Męki i Zmartwychwstania Pańskiego oraz widowisk liturgicznych związanych z Wielkanocą. Uprzytamniają one jak powszechną praktyką było w dawnej Rzeczypospolitej, nawet na głębokiej prowincji, odgrywanie przedstawień o charakterze chrześcijańskim. W dzisiejszym wydaniu publikujemy ponadto trzy recenzje premier jeszcze przedświątecznych. O toruńskim spektaklu Nocy i dni Michała Siegoczyńskiego, inspirowanym powieścią Marii Dąbrowskiej, pisze Adam Domalewski, zwracając uwagę na świetną grę aktorów i postmodernistyczny charakter spektaklu, z którego jednak nic nie wynika, bo jest jedynie zabawą z tradycją. Gliwicki thriller polityczny Spin doktor, oparty na amerykańskiej sztuce Beau Willimona w reżyserii Grzegorza Krawczyka, omawia Magdalena Mikrut-Majeranek. Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak wraca do – ukazującego porażkę lewicowego projektu przekształcenia małżeństwa – Związku otwartego Franki Rame i Dario Fo, przygotowanego w Łodzi przez Mariusza Pilawskiego. A w Zapowiedziach anonsujemy konferencję naukową Polski Molière organizowaną, z okazji czterechsetnej rocznicy urodzin pisarza, przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Polską Kompanię Teatralną. Dwudniowa konferencja odbędzie się w Warszawie 13 i14 czerwca 2022 roku. Zainteresowani udziałem mogą zgłaszać tematy pod wskazanym w anonsie adresem. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Adam Domalewski / NOCE I DRWIĘ

Noce i dnie, czyli między życiem a śmiercią inspirowane powieścią Marii Dąbrowskiej, reżyseria Michał Siegoczyński, Teatr im. Wilama […]