Warszawa 1-21 września 1939 fot. Julien Bryan

Numer 21(74)

16 września, 2020

Od redakcji 21(74), czyli Warszawski wrzesień 16 września 2020 Dziś publikujemy nowy blok dramatyczny, którego rdzeniem jest tekst Iwony E. Rusek Warszawski wrzesień. Tekst przejmujący, bo pokazujący pierwszy okres II wojny światowej – od agresji Niemiec na Polskę po agresję Rosji Sowieckiej – poprzez losy dwóch sióstr i ich partnerów. Jest to dla nas bardzo ważny tekst, bo przypomina jedno z najbardziej tragicznych pokoleń w dziejach naszego kraju – młodych ludzi, pełnych planów i nadziei, którzy nawet gdyby przeżyli wojnę, to i tak nie mieli szansy na życie w wolnym kraju. Specjalnie wybraliśmy fragment słuchowiska według tego tekstu, zrealizowanego przez Teatr Polskiego Radia, w którym pojawia się śpiewana przez bohaterów tej opowieści piosenka Może kiedyś, innym razem, znana z wykonywania jej przez Eugeniusza Bodo, spopularyzowana ostatnio przez bardzo udany serial Bodo. Symboliczna wymowa tej piosenki – zapowiedź czegoś, co się nigdy nie wydarzy, nigdy nie spełnionych marzeń i nadziei – jest niezwykłym zabiegiem dramaturgicznym autorki, reżyserki i młodych wykonawców tego słuchowiska. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z możliwości zaprezentowania tego fragmentu. Jednocześnie świadomość, że znów jest wrzesień i „znów wspominamy ten podły czas, porę burz” zmusza do kolejnej refleksji, że oprócz pamiętania nie mamy do zaofiarowania już nic. Dlatego pamiętanie jest takie ważne. Korzystamy w tym wydaniu ze zdjęć amerykańskiego filmowca i fotografa wojennego Juliena Bryana, który dokumentował na prośbę Stefana Starzyńskiego oblężenie Warszawy. Jego wstrząsające fotografie do dziś budzą emocje. Wybraliśmy tu jednak jedno, które nie jest tak drastyczne, a wygląda jak wyjęte z historii opisanej przez Iwonę Rusek. Samą sztukę ilustruje zaś inne zdjęcie Juliena Bryana, które pokazuje młodych ludzi na barykadzie w Warszawie. Sztuce towarzyszy jak zawsze rozmowa Joli Hinc-Mackiewicz z autorką – tym razem poświęcona tylko temu tekstowi, bo „ogólną” rozmowę z Iwoną Rusek już publikowaliśmy. Rafał Węgrzyniak napisał tekst inspirowany lekturą tekstu Warszawski wrzesień. Powoli niestety kończy się cykl Antoniego Wincha o Lisie. Te niezwykłe etiudy uważamy za jedne z najważniejszych tekstów, jakie ukazują się na teatrologii.info. Dziś publikujemy pierwszą (z dwóch), przejmującą część zakończenia tego cyklu. Będzie nam brakowało Lisa, ale liczymy na to, że Antoni Winch będzie nadal pisał dla teatrologii.info. W tym wydaniu publikujemy pięć recenzji – życie teatralne w Polsce wraca do życia! Rafał Węgrzyniak kończy cykl swoich recenzji o Matce Joannie od Aniołów – premiera w Teatrze Narodowym kończy zakłócony czasowo przez pandemię trójskok warszawski. Marzena Kuraś była w warszawskim teatrze lalek, Magda Mikrut-Majeranek na musicalu w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, Hubert Michalak widział ostatnie – plenerowe – przedstawienie we Wrocławskim Teatrze Pantomimy, a Artur Grabowski poszedł na Jedzonko do Teatru Im. J. Słowackiego w Krakowie. Po raz drugi ogłaszamy informację o Studiach Podyplomowych w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. To już ostatnie dni by zapisać się na te jedyne takie w Polsce zajęcia! Jest co czytać na teatrologii.info w ten warszawski wrzesień. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Hubert Michalak / BAROKOWY OGRÓD

Na końcu lata i na początku sezonu Wrocławski Teatr Pantomimy zaprosił publiczność na najnowszą premierę, pierwszą za dyrekcji […]