Numer 79(132)

11 listopada, 2021

Od redakcji 79(132), czyli Niech żyje Polska. 11 listopada 2021 Jarosław Komorowski napisał okolicznościowy felieton o bajeczce, którą Józef Piłsudski opowiadał swoim dzieciom przy okazji Święta Niepodległości. Kończy refleksją, że baśnie takie powstawały w czasie, gdy tak zwane „pokolenie Kolumbów”, czyli ludzie urodzeni około roku 1920, było dziećmi, i między innymi właśnie takie utwory uformowały postawy, które zademonstrowali podczas wojny. Rudy, Zośka, Alek czy Hubert Lenk – zakatowany po akcji pod Arsenałem – można długo wymieniać imiona ludzi należących do generacji dorastającej w wywalczonej, niepodległej Polsce, ludzi rozumiejących co to znaczy wolna ojczyzna. Bardzo modne jest dziś lekceważenie tych osób i ich ideałów, przypisywanie im „fascynacji śmiercią” czy innych bzdur. Dla nas jednak byli, są i będą, patriotami i bohaterami zasługującymi na naszą pamięć i najwyższy szacunek. Dziś chcemy po prostu z godnością i radością obejść najważniejsze państwowe święto. NIECH ŻYJE POLSKA. jhs, mk, rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580
Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.
kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)