Numer 91(144)

3 lutego, 2022

Od redakcji 91(144), czyli Kim jest Un? 3 lutego 2022 W dzisiejszym wydaniu prezentujemy trzy recenzje i felieton. Wszystkie te teksty łączą motywy, takie jak: – niezrozumienie i (utopia)nie, czyli recenzja Artura Grabowskiego spektaklu Sereny. Traktatu o samogłoskach, według baśni Hansa Christiana Andersena, w reżyserii i choreografii Katarzyny Anny Małachowskiej, z Teatru KTO w Krakowie. – piekło – tekst Andrzeja Dąbrówki o Boskiej Komedii Dantego w Teatrze Lalka w Warszawie w reżyserii Jarosława Kiliana, i piekło z What the heil?! Bartłomieja Błaszczyńskiego w Teatrze Śląskim w Katowicach – czyli historia, „która została utkana z wyobrażeń” – z recenzji Magdaleny Mikrut Majeranek. Podsumowaniem zaś piekielnej, utopionej Utopii – realizacji wyobrażeń, która doprowadza nas do uczucia niezrozumienia („To tak w kółko”) jest felieton Marka Kochana Un jest Wielkim Reformatorem. Tylko – Kim jest Un? i dlaczego Marek Kochan o tym pisze!? What the hell!? mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Artur Grabowski / UTOPCE W ODMĘTACH

Serena. Traktat o samogłoskach, według baśni Hansa Christiana Andersena Mała syrenka, scenariusz Joanna Braun, reżyseria Katarzyna Anna Małachowska, […]