Numer 77(130)

21 października, 2021

Od redakcji 77(130) czyli adaptacje. 21 października 2021 Brak na polskich scenach sztuk pisanych z myślą o teatrze to chyba syndrom naszych postdramatycznych czasów. Widoczne jest to także w dzisiejszym wydaniu, w którym publikujemy pięć recenzji – adaptacje prozy: Kuncewiczowej, Iwaszkiewicza, Lema, Cervantesa i adaptacja lalkowa monodramu Różewicza. O świetnym przedstawieniu „Cudzoziemki” w poznańskim Teatrze Polskim pisze Adam Domalewski, zwracając uwagę, że reżyserce i twórcom spektaklu udało się znakomicie uwspółcześnić adaptowaną powieść. Spektakl „Don Kichota” w reżyserii Igora Gorzkowskiego w Teatrze SOHO, koncentrujący głównie na wątkach romansowych powieści, omawia w swym tekście Uzdrawianie szalonego Andrzej Dąbrówka. Jak zauważa, charakterystyczna dla Don Kichota satyra menippejska, sprawiająca często wrażenie nowoczesności, całkiem dobrze odnajduje się w postmodernistycznym ujęciu scenicznym. W „Planecie B”, w reżyserii Krzysztofa Popiołka, składającej się z kolażu adaptacji Szpitala Przemienienia, Głosu Pana i korespondencji Lema, Agnieszka Zając dostrzega próbę znalezienia recepty „na postępującą martwicę intelektualną świata”. „Panny z Wilka”, przygotowane przez Annę Gryszkównę z aktorami łódzkiego Teatru Jaracza, to – według Katarzyny Wojtysiak-Wawrzyniak – epicki, barwny spektakl, w którym melancholia jest „słodko-gorzkim owocem, po który sięgamy z przyjemnością”. Z kolei o lalkowej inscenizacji „Staruszka”, przygotowanego w ramach „Archipelagu Tadeusza Różewicza” przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego i Wydział Lalkarski AST Filii we Wrocławiu, pisze Hubert Michalak. O scenicznych narodzinach „Staruszka” w postaci lalkowej rozprawę habilitacyjną przygotował w 2006 Krzysztof Grębski (Wielowymiarowość postaci scenicznej – rola Staruszka w spektaklu «Śmieszny Staruszek» Tadeusza Różewicza w reżyserii Wiesława Hejny). Przybliża w niej specyfikę lalki-Staruszka w wykonaniu wybitnej artystki Jadwigi Mydlarskiej-Kowal, związanej w Wrocławskim Teatrem Lalek. Do tej tradycji, w nowoczesnym wydaniu, wydaje się odwoływać reżyserka Ewelina Ciszewska w swej realizacji „Staruszka”. A w ramach cyklu Z okopów św. Trójcy Rafał Węgrzyniak w felietonie Teatr Różewicza jaki pamiętam wspomina realizacje utworów poety z lat 1975-2004, oglądane we Wrocławiu i Warszawie. W swym tekście stara się też zdiagnozować obecną sytuację braku na scenach Różewiczowskich dramatów i przyczynę, która spowodowała, że „znalazł się w literackim i teatralnym czyśćcu”. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580
Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.
kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Adam Domalewski / DLA MNIE TO WSZYSTKO

Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej, reżyseria Katarzyna Minkowska, Teatr Polski w Poznaniu. Reżyserce Katarzynie Minkowskiej oraz pozostałym twórcom spektaklu na […]

Agnieszka Zając / KOSMICZNA KARUZELA

Planeta B na motywach powieści Szpital Przemienienia, Głos Pana i korespondencji Stanisława Lema, reżyseria Krzysztof Popiołek, Teatr Żydowski […]

Hubert Michalak / NIEŚMIESZNY STARUSZEK

Staruszek, na motywach komedii Tadeusza Różewicza Śmieszny staruszek, reż. Ewelina Ciszewska, Instytut im. Jerzego Grotowskiego i Wydział Lalkarski […]