Numer 51(104)

22 kwietnia, 2021

Od redakcji 51(104), czyli Inni. 22 kwietnia 2021 Najnowszy numer teatrologii.info przynosi cztery teksty: felieton, artykuł i dwie recenzje. Wszystkie one dotyczą naszego aktualnego życia społecznego, a ich wspólnym mianownikiem jest zjawisko Innego w różnych odsłonach. Zemsta w Toruniu nie zatrzymuje się na tradycyjnym obrazie „dwóch plemion” – raczej akcentuje jednostki – Papkina, Podstolinę – ale przede wszystkim swym finałem zwiastuje, że za chwilę problemy Zemsty znikną z naszej tkanki społecznej, bo wkraczające na scenę (w przenośni i dosłownie) młode pokolenie wygląda inaczej niż kontuszowi dziadersi. Młodzi są zupełnie inni. Podobnie spektakl z Wałbrzycha pokazuje, że duża grupa polskiego społeczeństwa wygląda w rzeczywistości inaczej niż jest postrzegana. Antoni Winch w swoim kolejnym felietonie z cyklu „Literatura podmiotu” wraca do dzieci Jana Jakuba wśród których sytuuje „kozła z krzywym okiem” czyli autora słynnej frazy „piekło to inni”. Winch opisuje różne piekła naszej codzienności, w tym to spowodowane „nadawaniem najprozaiczniejszym czynnościom wymiaru manifestu światopoglądowego”. Tekst też pokazuje jak figura Innego bywa cynicznie wykorzystywana. Inny jest również teatr w okresie epidemii – jedną z jego postaci, pomysłową odmianę z Ameryki, opisuje Hubert Michalak. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Hubert Michalak / SZTUKA W PUDEŁKU

2020 rok przyniósł wiele doświadczeń teatralnych w układzie innym niż scena-widownia. Po wiosennej klęsce urodzaju, dziesiątkach nie zawsze […]

Antoni Winch / BLAGA

Jak pamiętamy Paul Johnson interesował się dziećmi Jeana-Jacquesa Rousseau bardziej od ich ojca. Jean-Jacques był atoli dla Brytyjczyka […]