Numer 191(244)

22 lutego, 2024

Od Redakcji 191(244), czyli kobiety i ból. 22 lutego 2024 Clou edycji stanowią trzy nowe miniatury dramatyczne Pawła Jurka. Polecamy szczególnie pierwszą – o aktorce ogłaszającej publicznie, że 15 października 2023 skończył się w Polsce PiS! Publikujemy cztery recenzje przedstawień, z czego aż dwie są z Gdyni, na dodatek obie osnute wokół komedii Arystofanesa o kobietach odmawiających mężczyznom seksu, aby zaprzestali wojen. Edward Jakiel relacjonuje „Lizystratę, czyli strajk kobiet” w reżyserii Zdenki Pszczołowskiej ujrzaną w Teatrze Miejskim. Natomiast Karol Rawski w Teatrze Gdynia Główna widział „Sejm kobiet” dopełniony fragmentami” Lizystraty”, wystawiony przez Grzegorza Kujawińskiego. Kamil Bujny w Teatrze Układ Formalny we Wrocławiu obejrzał przedstawienie „Limba” Piotra Rowickiego w reżyserii Piotra Ratajczaka. Jest to satyra na Polaków sprzeciwiających się narzucaniu przez urzędników Unii Europejskiej konieczności sadzenia różnych gatunków drzew w imię bioróżnorodności. Justyna Kozłowska w ramach dzienniczka Nowych Epifanii, czyli wielkopostnego festiwalu w Warszawie, którego jesteśmy, jak co roku, patronami medialnymi, analizuje film Karoliny Kowalczyk „Babcia Wandzia” z płocką aktorką Grażyną Zielińską oraz instalację Kingi Chudobińskiej-Zdunik „Ból”. Ponadto w tej edycji znajduje się moje omówienie książki – trzytomowej biografii reżysera Jerzego Grzegorzewskiego autorstwa Maryli Zielińskiej zatytułowanej „To”, a wydanej przez Teatr Narodowy w Warszawie. Ogłaszamy też na prośbę Anny Mieszkowskiej – znanej i cenionej autorki wielu książek z zakresu historii teatru, szczególnie czasu wojny i emigracji, świadectwo jej cierpień wywołanych przez chorobę i niestety nieprawidłowo leczony ból. * * * Dorota Szczerba latem 2022 w bibliotece Instytutu Teatralnego podczas spotkania poświęconego ojcu. Fot. Maciej Czerski. W nocy z 14 na 15 lutego w jednym z warszawskich szpitali w wieku 61 lat zmarła Dorota Szczerba, najmłodsza córka profesora Zbigniewa Raszewskiego, w jego „Raptularzu” pojawiająca się na ogół pod domowym przydomkiem Puc. Wydała ona wraz z Kingą Czachowską w 2009 „Poznań Borejków”. Spacer z bohaterami powieści Małgorzaty Musierowicz, pod koniec życia najbardziej lubianego przez Raszewskiego cyklu Jeżycjada oraz z pomocą Łukasza Garbala opracowanie Archiwum domowe Jana Józefa Lipskiego zarazem pracownika Instytutu Badań Literackich i działacza Komitetu Obrony Robotników. Z kolei w 2011 przygotowała z Jerzym Timoszewiczem dwutomową edycję drukowanego w paryskiej „Kulturze” Notatnika niespiesznego przechodnia Pawła Hostowca, czyli Jerzego Stempowskiego, uznawanego przez Raszewskiego za najwybitniejszego polskiego pisarza dwudziestowiecznego. Ale trzon jej dorobku to świadectwa życia duchowego i ofiarnej pracy dla Kościoła rzymskiego, ponieważ z wykształcenia była teologiem, z powołania zaś członkiem wielu wspólnot katolickich: Wiara i Światło, l’Arche, Przymierze Miłosierdzia oraz Małe Siostry i Mali Bracia Jezusa. Opublikowała „Wielką Ciszę”, „Dotyk Miłosierdzia”, „Praktyczny leksykon modlitwy”, „Nowe wspólnoty w Polsce”, a zwłaszcza w 2017 oparty także na własnych doświadczeniach osoby dotkniętej bolesną chorobą „Sekret Medjugorie”. Ponieważ spędziła we Francji wiele lat, tłumaczyła też tamtejszą literaturę katolicką, w tym „Rewolucję miłosierdzia” Emmanuela Maillarda. Z rodzinnego domu wyniosła głęboką religijność, która pozwalała jej znosić przez długie lata rozliczne cierpienia. rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

„Teatrologia.pl” to nazwa portalu, który jest rozszerzoną, cyfrową wersją tygodnika „Teatrologia.info”. Redakcja tygodnika i portalu jest tożsama.
Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Ewa Millies-Lacroix (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)
Karol Rawski (redaktor)

Kamil Bujny / POLSKIE DRZEWO

Limba Piotra Rowickiego, reżyseria Piotr Ratajczak, Teatr Układ Formalny we Wrocławiu Ileż to już powiedziano o naturze Polaków? […]

Edward Jakiel / ARCHEO

Lizystrata na motywach Arystofanesa, reżyseria Zdenka Pszczołowska, Teatr Miejski w Gdyni. Koncepcja przedstawienia Zdenki Pszczołowskiej pod tytułem Lizystrata, […]

Karol Rawski / WIECZNA KOMEDIA?

Wieczna komedia, na podstawie Lizystraty i Sejmu Kobiet Arystofanesa oraz esejów Mężczyźni objaśniają mi świat Rebekki Solnit; scenariusz […]