Maria Dworakowska

Numer 192(245)

29 lutego, 2024

Od redakcji 192(245), czyli Odejście. RAFAŁ WĘGRZYNIAK (1960-2024) 29 lutego 2024 Dzisiejsze wydanie, przypadające na ostatni dzień lutego przestępnego roku 2024, jest pierwszym od blisko pięciu lat numerem bez Rafała. Nie publikujemy w nim żadnych tekstów, by w ciszy pobyć z Nim i Jego niepowtarzalnym pisaniem o teatrze, do czego wszystkich chętnych gorąco zapraszamy. redakcja


Autorzy:

„Teatrologia.info” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

„Teatrologia.pl” to nazwa portalu, który jest rozszerzoną, cyfrową wersją tygodnika „Teatrologia.info”. Redakcja tygodnika i portalu jest tożsama.
Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Ewa Millies-Lacroix (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)
Karol Rawski (redaktor)