Numer 9(62)

17 czerwca, 2020

Od redakcji 9(62), czyli taniec i nie tylko. 17 czerwca 2020 Dzisiejszy numer teatrologii.info przynosi cztery posty. Zaczniemy od rozmowy Huberta Michalaka z Gosią Mielech – tancerką Gaga. Rozmowa jest ciekawa z bardzo wielu względów – po pierwsze mowa o mało znanej formie tańca. Po drugie to rozmowa o czasie kwarantanny z indywidualną twórczynią i o tym jak ona sama, bez instytucji, zmaga się z sytuacją bez precedensu. Zaś po trzecie jest w tej rozmowie jakaś nadzieja, o którą zawsze trudno. Drugi post to felieton Antoniego Wincha – jak zawsze fascynujący i poruszający. Strach na wróble jako jedyny partner do rozmowy. Czy to ten Strach na Wróble, który towarzyszył Dorotce w drodze do Krainy Oz? Z nim owszem była rozmowa. Ale może to jednak kij w ubraniu…. Publikujemy też recenzję Huberta Michalaka z instalacji w Instytucie Grotowskiego poświęconej Ryszardowi Cieślakowi. Jak wiadomo cierpimy na brak recenzji z premier, choć sytuacja zaczyna się przejaśniać, i cieszymy się bardzo, że Hubert wybrał się do IT i opisał wydarzenie, które przecież też jest teatrem czy też performansem. No i na koniec, ale nie mniej ważne, zaproszenie na kolejny wykład dr Patryka Kenckiego z cyklu Teatr Staropolski. Re-Konstrukcje. Temat dotyczy mało znanego zjawiska czyli teatrów plebejskich. Zapraszamy ze względu na walory poznawcze, ale też z zaznaczeniem, że odbywa się live! jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Hubert Michalak / NAPIĘTY TIUL

Sala wrocławskiego Teatru Laboratorium to jedno z miejsc-legend, obok np. desek nowojorskiego LaMaMa Theatre czy sceny w Bayreuth. […]

Antoni Winch / OLBRZYM POSĘP

Miał na imię Posęp i był olbrzymem. Nie jakimś bardzo dużym. Takim, wielkości wiatraka. Lis spotykał go na […]