Numer 3(56)

28 kwietnia, 2020

Od Redakcji 3(56), czyli getto raz jeszcze. 28 kwietnia 2020 W tym tygodniu na naszym portalu ukazały się trzy nowe teksty. Rafał Węgrzyniak w swoim felietonie nawiązuje do zeszłotygodniowego felietonu Kaliny Zalewskiej i wraca do tematu powstania w getcie warszawskim, dodając pewne aspekty recepcji tego wydarzenia w teatrze, filmie i polityce. W ‘Zapowiedziach’ publikujemy call for papers – zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Wojtyła-Grotowski &. Religijny horyzont nowoczesnego teatru i dramatu w Polsce i na świecie”, organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, której pomysłodawcą jest nasz współpracownik prof. Artur Grabowski. Temat konferencji jest wręcz ekscytujący. Publikujemy też szósty odcinek dramatu Jarosława Jakubowskiego Circus Mundi (w stanie kwarantanny). Zdecydowaliśmy się ogłaszać je częściej niż raz na tydzień, ponieważ dramat ten, poprzez rozmowy, dylematy i działania Rico i Coco, rejestruje kolejne etapy naszego bycia w kwarantannie i chcielibyśmy, by publikacja odcinków się z nimi pokrywała. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

CIRCUS MUNDI – odc. V: „Trąby”

Jarosław Jakubowski – „CIRCUS MUNDI (w stanie kwarantanny)” Osoby:CocoRicoPara klaunów na wycugu Produkcja:Teatrologia.infoTeatr Z DostawąDzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów […]