Piotr Guzik

Numer 186(239)

18 stycznia, 2024

Od redakcji 186(239) czyli kwintesencje rozmaitych teatrów. 18 stycznia 2024 W obecnej edycji „Teatrologii.info” publikujemy trzy teksty. Joannie Szumańskiej udało się obejrzeć w uchodzącym dzisiaj za jeden z lepszych zespołów dramatycznych w Polsce Teatrze im. Słowackiego w Krakowie spektakl Agaty Dudy-Gracz „Proszę Państwa, Wyspiański umiera”. Przedstawienie odtwarza nie tylko okoliczności śmierci Wyspiańskiego w otoczeniu rodziny, współpracowników i uczniów 28 listopada 1907 w krakowskim szpitalu, ale też późniejsze spory toczące się wokół jego twórczości, w tym z udziałem najwybitniejszych spadkobierców czy kontynuatorów w dziedzinie teatru: Tadeusza Kantora, Jerzego Grzegorzewskiego i Krystiana Lupy. Ewa Millies-Lacroix z okazji właściwie nieobchodzonej w listopadzie minionego roku siedemdziesiątej rocznicy powstania Teatru Telewizji zastanawia się w swym felietonie, co stanowi jego istotę i jaką rolę powinien on teraz pełnić wraz z ogromnym archiwum udostępnionym dotąd w niewielkim stopniu. Małgorzata Komorowska w dziewiątym szkicu o operze roztrząsa jej kwintesencję, czyli śpiew. Wychodzi przy tym od swych osobistych doświadczeń związanych z kształceniem śpiewaków w szkołach muzycznych. rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

„Teatrologia.pl” to nazwa portalu, który jest rozszerzoną, cyfrową wersją tygodnika „Teatrologia.info”. Redakcja tygodnika i portalu jest tożsama.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)
Karol Rawski (redaktor)