Numer 80(133)

18 listopada, 2021

Od redakcji 80(133), czyli powody do zmartwień i powody do satysfakcji. 18 listopada 2021 Z okazji 11 listopada Teatr Mały w łódzkiej Manufakturze wznowił spektakl „Pan Tadeusz” (Impressia experiencia). Pisze o nim Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak, zwracając uwagę, że było to najprawdopodobniej jedyne przedstawienie na naszych scenach grane dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Mariuszowi Pilawskiemu udało się w nim ożywić pamięć Mickiewiczowskiego świata i uobecnić przeszłość – jak zapewnia recenzentka. Teatr, który odmawia identyfikacji z własnym państwem i narodem, w zdumiewający sposób reaguje na groźne, okrutne i cyniczne prowokacje z użyciem oszukanych migrantów organizowane przez wschodnioeuropejskich dyktatorów, akurat w „kraju lat dziecinnych” Mickiewicza na pograniczu Litwy, Białorusi i Polski. Jednym z niewielu dramatopisarzy, który publicznie skomentował ten przygnębiający stan rzeczy, był Jarosław Jakubowski. Cieszymy się z nominacji tego autora teatrologii.pl do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii „Idea”. Właśnie do idei, konstytuującej nie tylko twórczość, ale też człowieka oraz do sytuacji z migrantami zwożonymi na granicę polsko-białoruską w swym dzisiejszym felietonie, zatytułowanym Zmęczenie i będącym wyrazem rozgoryczenia, odwołuje się Jakubowski. Pisząc o współczesnym postdramatycznym teatrze, w którym przeważa tematyka „ze świata gender i innych rzeczywistości równoległych”, stawia pytanie, co ma robić autor sztuk, który chciałby, żeby pojawiły się w nim fundamentalne dla europejskiej kultury wartości jak Prawda i Piękno. Z satysfakcją także zapowiadamy pokaz, zrealizowanej przez nas „Lady Baby” Pawła Jurka w reżyserii Michała Zdunika, który odbędzie się w Instytucie Teatralnym 22 listopada o godzinie 18.00. Zapraszamy na rozmowę z autorem, reżyserem i aktorami. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Jarosław Jakubowski / ZMĘCZENIE

Żeby pisać sztuki teatralne, trzeba dużo chodzić do teatru i czytać dużo nowych dramatów. Taką radę kiedyś usłyszałem […]