Numer 127(180)

1 listopada, 2022

Od redakcji 127(180), czyli Memento mori. 1 listopada 2022 Na Wszystkich Świętych i Zaduszki przygotowaliśmy szczególną edycję Teatrologii. Jedynym tekstem jest w niej felieton Jarosława Jakubowskiego o możliwym dramacie eschatologicznym inspirowanym dwiema odmiennymi wizjami zaświatów, pojednań i prawd/Prawd. Nieuchronność przemijania uprzytamniamy ponadto fotografią wykonaną we wrześniu w Wilnie w krypcie rokokowego kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu. Ukazuje ona uchyloną drewnianą trumnę ustawioną na rozsypanych prochach kanoników laterańskich żyjących według reguły świętego Augustyna i zgodnie z tradycją zakonną pochowanych ponad trzysta lat temu na cmentarzu znajdującym się w podziemiach świątyni. jhs., mk., rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)