Marta Fik

Numer 33(86)

9 grudnia, 2020

Od redakcji 33(86), czyli Marta Fik 9 grudnia 2020 Pojutrze, 11 grudnia, minie 25 lat od przedwczesnej śmierci Marty Fik. Ta słynna, wybitna znawczyni teatru powojennego, autorka wielu ważnych recenzji, analiz i książek, była dla wszystkich osób w naszej redakcji kimś ważnym, kimś z kim łączyły nas różne relacje: ucznia, koleżanki, podwładnej, a czasem wszystkie naraz. Osobą, której wszyscy coś zawdzięczamy – Marta Fik bowiem w ostatnim okresie życia była kierownikiem Zakładu Teatru w Instytucie Sztuki PAN. Dzisiejszy numer teatrologii.info poświęcamy Jej pamięci. Specjalnie w celu uczczenia tej ważnej postaci poprosiliśmy o wspomnienie bliską Jej osobę, podobnie jak Marta Fik zasłużoną dla polskiej krytyki teatralnej, autorkę wielu ważnych tekstów o teatrze, dr Elżbietę Morawiec. Jesteśmy bardzo wdzięczni Elżbiecie Morawiec, że zechciała się podzielić swym wspomnieniem o Pani Marcie. Marcie Fik poświęcony jest też felieton Rafała Węgrzyniaka – ucznia i współpracownika Pani Marty, redaktora Jej ostatniej, wydanej za życia, książki Marcowa kultura. Czasy temu obecnie nie sprzyjają, ale na pewno warto w przyszłości pomyśleć o konferencji poświęconej postaci i dorobkowi Marty Fik. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)