Herod z trzema zaborcami, Ilustracja Włodzimierza Tetmajera do Betlejem polskiego Lucjana Rydla, 1906

Numer 134(187)

22 grudnia, 2022

Od redakcji 134(187) czyli Boże Narodzenie w cieniu Heroda. 22 grudnia 2022 Tradycyjnie już bożonarodzeniową edycję Teatrologii ozdabiamy ilustracjami Włodzimierza Tetmajera do Betlejem polskiego Lucjana Rydla. Obecnie mamy dodatkowy powód, aby tak uczynić, gdyż niedawno jedna z izb polskiego parlamentu ogłosiła 2023 Rokiem Włodzimierza Tetmajera z powodu stulecia jego śmierci, która nastąpiła w Krakowie w drugi dzień Bożego Narodzenia. Będzie więc okazja, aby przypomnieć sylwetkę i dokonania prototypu Gospodarza z Wesela Stanisława Wyspiańskiego, bynajmniej nie tylko malarza i polityka. Był chociażby Tetmajer także scenografem Teatru Miejskiego w Krakowie projektującym dekoracje i kostiumy do Złotej Czaszki, Kordiana i Snu srebrnego Salomei Juliusza Słowackiego, Betlejem polskiego czy Kościuszki pod Racławicami Władysława Ludwika Anczyca. W tym roku ze względu na wojnę prowadzoną przez Rosję na Ukrainie wybraliśmy z Betlejem polskiego dwie ilustracje z Herodem. Na pierwszej króla Heroda ukazał Tetmajer w otoczeniu władców trzech państw zaborczych: cara Rosji, kaisera Niemiec i cesarza Austro-Węgier. Na drugiej przedstawił upadek Heroda ciągniętego przez Diabła z widłami do Piekła, w asyście Kostuchy z kosą. A jest to tradycyjny zestaw kolędników w Boże Narodzenie nawiedzających niegdyś mieszkańców wsi i miast, aby odegrać w ich domach tę właśnie udramatyzowaną scenę końca panowania i życia okrutnego władcy, który wydał swym żołnierzom rozkaz dokonania rzezi niewiniątek. W felietonie Kalina Zalewska, nawiązując do kończącego się właśnie Roku Józefa Mackiewicza, pisze o pierwszym fabularnym filmie, który formą swą przypomina spektakl teatru telewizji, poświęconym temu wybitnemu pisarzowi. W Zapowiedziach zapraszamy na kilka koncertów kolęd, które odbędą się w grudniu. W tym szczególnym czasie wszystkim naszym Czytelnikom i Autorom radosnych, zdrowych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia – oby następne były już bez cienia Heroda życzy redakcja: Jagoda Hernik Spalińska, Marzena Kuraś, Magda Smorzewska, Rafał Węgrzyniak.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Kalina Zalewska / PEŁNYM GŁOSEM

Odchodzący powoli rok 2022 był między innymi rokiem Józefa Mackiewicza. Sejm zdecydował tak z powodu studwudziestolecia urodzin pisarza, […]

KONCERTY KOLĘD ANNO DOMINI 2022

28 grudnia 2022 – Koncert kolęd „Dzisiaj w Betlejem” Kiedy: 28 grudnia, godz. 17.00Gdzie: Sala Biała, Pałac w WilanowieWstęp […]