Numer 27(80)

28 października, 2020

Od redakcji 27(80), czyli 3 x Profesor 28 października 2020 Umarł Ludwik Flaszen. Kolejny krok milowy polskiego i światowego teatru przechodzi do historii. W najbliższym czasie opublikujemy tekst przypominający tę niezwykłą Postać. Profesor Edward Krasiński rozpoczyna na naszych łamach cykl swych refleksji z Warmii i Mazur, gdzie obecnie mieszka. Publikujemy pierwszy list Profesora – skierowany do naszej koleżanki redakcyjnej, Marzeny Kuraś – równocześnie jednak jest to tekst dotyczący nas wszystkich. Rafał Węgrzyniak opisuje niedawno wydany zbiór tekstów Jerzego Koeniga. Większość członków naszej redakcji zetknęła się w życiu z tym znanym krytykiem i nauczycielem w PWST, twórcą wydziału Wiedzy o Teatrze. Współpracę z portalem rozpoczyna młoda doktorantka Instytutu Sztuki PAN Krystyna Berkan – specjalizująca się, między innymi, we współczesnym teatrze francuskim. Jej tekst przybliża ciekawy i ważny temat strategii radzenia sobie z czasem covidu w teatrze francuskim. Jak to robią inni – to pytanie jest niestety znowu coraz bardziej aktualne :(( Drukujemy też kolejne recenzje. Tu też przewija się kultura francuska i jej literatura, która ma w Teatrze Studio opisać polskie problemy. Ale opisujemy też łotewski teatr – opisujący łotewskie problemy. Profesor Andrzej Dąbrówka daje nam intrygujący opis bardzo ciekawego przedstawienia w Teatrze TVP. Dramat Mariana Hemara – powstały tuż przed wojną i traktujący o chrześcijanach doznających cudu – czy mamy dziś tak otwarte umysły? Zaś Edward Jakiel pisze o Norze w Teatrze Wybrzeże. To pierwsza recenzja naszego autora jako PROFESORA BELWEDERSKIEGO, którym został kilka dni temu! Gratulujemy z całego serca i też bardzo zazdrościmy, ale bardziej gratulujemy!!! jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)